Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete uređeno je člankom 20. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u obitelji priznaje se  roditeljima djeteta koji žive s djetetom/djecom na području Grada, ako novorođeno dijete ima prijavljeno prebivalište na području Grada te jedan od roditelja/podnositelj zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Grada najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje tog prava i to:

– za prvo dijete u obitelji  u iznosu od 400,00 eura,

– za drugo dijete u obitelji u iznosu od 531,00 eura,

– za treće i svako sljedeće dijete, blizance, trojke, četvorke u iznosu od 664,00 eura po djetetu.

Pomoć iz ovog članka koristi se za nabavku neophodne opreme za novorođeno dijete i pokrivanje drugih troškova u vezi s rođenjem djeteta.

Pravo na pomoć priznaje se do navršenih šest (6) mjeseci života djeteta podnošenjem zahtjeva nadležnom Odjelu putem aplikacije e-novorođenče.

Jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete uplaćuje se izravno na račun jednog od roditelja/podnositelja zahtjeva za priznavanje prava.

 

 

VAŽNO: Od 1. srpnja 2020. godine roditeljima iz područja Grada Pazina dostupna je usluga e-Novorođenče. Roditeljima novorođenog djeteta omogućeno je da prilikom prijave svog djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani, kroz uslugu e-Novorođenče, Gradu Pazinu dostave zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete.

Ukoliko roditelji iz  opravdanih razloga Gradu Pazinu ne mogu zahtjev podnijeti putem aplikacije e-Novorođenče, zahtjev će se sa popratnom dokumentacijom u Gradu zaprimiti osobno (u uredovno radno vrijeme za primanje stranaka) te putem pošte uz dostavu sve potrebne dokumentacije ili elektronskim putem na email adresu: [email protected]  (isključivo ukoliko je zahtjev potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom).