Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Osnovnoškolsko obrazovanje

Pravo na pomoć za školski obrok u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin – redovna nastava uređeno je člancima 24. i 25. Odluke:

Članak 24.

Pravo na pomoć za školski obrok u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin za vrijeme redovne nastave u punom  (100%) iznosu, priznaje se roditelju djeteta s kojim dijete stanuje, udomitelju, drugoj fizičkoj osobi koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona, koje ispunjavaju jedan od ovih uvjeta:

– socijalni uvjet

– uvjet prihoda ili

– poseban uvjet.

Ukoliko nadležna državna institucija sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola ili sukladno drugom donesenom aktu, učenicima su/financira troškove školskog obroka, roditeljima djeteta se sukladno članku 10. stavku 2. ove Odluke priznaje pravo na razliku od iznosa kojeg se sufinancira iz državnog proračuna do pune cijene školskog obroka iz stavka 1. ovoga članka.

Zahtjev za pomoć za šk. obrok u OŠ – redovna nastava.docx

 

Članak 25.

Pravo na pomoć za školski obrok u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin za vrijeme redovne nastave za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece u obitelji predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 26. godine života), u 75%-tnom iznosu, priznaje se roditelju djeteta s kojim dijete stanuje, drugoj fizičkoj osobi koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona.

Pravo na pomoć priznaje se roditeljima koji žive s djecom na području Grada, ako dijete za koje se podnosi zahtjev ima prijavljeno prebivalište na području Grada te jedan od roditelja (podnositelj zahtjeva) ima prijavljeno prebivalište na području Grada najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje tog prava.

Ukoliko nadležna državna institucija sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola ili sukladno drugom donesenom aktu, učenicima su/financira troškove školskog obroka u 75%-tnom ili većem iznosu od iznosa navedenog u stavku 1. ovoga članka, roditeljima se navedeno pravo priznaje putem donesenog akta te se sukladno članku 10. stavku 1. ove Odluke pravo ne može ostvariti na teret Grada.

Razliku od iznosa kojeg se su/financira iz državnog proračuna u skladu sa stavkom 3. ovoga članka do pune cijene školskog obroka plaćaju roditelji i/li osobe navedene u stavku 1. ovoga članka.

Zahtjev za ost. prava na pom.za šk. obrok – 3. dijete i sljedeće dijete docx

 

Pravo na pomoć za boravak i obrok u produženom boravku Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin uređeno je člankom 26. Odluke

Članak 26.

Pravo na pomoć za boravak i obrok u produženom boravku Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin u punom (100%) iznosu, priznaje se roditelju djeteta s kojim dijete stanuje, udomitelju, drugoj fizičkoj osobi koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona, koje ispunjavaju jedan od ovih uvjeta:

– socijalni uvjet

– uvjet prihoda ili

– poseban uvjet.

Zahtjev za ost. prava na pomoć za boravak i obrok u produženom boravku OŠ 

 

Pravo na pomoć za nabavku obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala uređeno je člankom 27. Odluke

Članak 27.          

Pravo na pomoć za nabavku obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala za djecu koja se redovno školuju, a najdulje do 18. godine života odnosno do završetka srednjoškolskog obrazovanja, priznaje se roditelju djeteta s kojim dijete stanuje, udomitelju, drugoj fizičkoj osobi koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i drugim osobama kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona te koje ispunjavaju jedan od ovih uvjeta:

– socijalni uvjet,

– uvjet prihoda ili

– poseban uvjet.

Korisniku iz stavka 1. ovog članka priznaje se pravo na pomoć za nabavku obveznih školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala u visini od 50% od ukupno utrošenog iznosa, uz predočenje računa, ako to pravo nije ostvario po drugim propisima.

Zahtjev za pomoć za nabavku obveznih udžbenika i dr. obrazovnih materijala docx