Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Naknada za troškove školskog obroka u Osnovnoj školi

Pravo na naknadu za troškove školskog obroka u Osnovnoj školi uređeno je člankom 32. Odluke:

Pravo na naknadu za troškove školskog obroka u Osnovnoj školi u punom  (100%) iznosu, može ostvariti roditelj djeteta s kojim dijete stanuje, udomitelj, druga fizička osoba koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona, koje ispunjavaju jedan od ovih uvjeta:

  •     socijalni uvjet,
  •     uvjet prihoda,
  •     posebni uvjet  iz članka 11. alineje 3., 4. ili 5. ove Odluke,

Pravo na naknadu za troškove školskog obroka djeteta u Osnovnoj školi i način isplate utvrđuje Odjel svojim rješenjem.

Zahtjev za naknadu za troškove školskog obroka u OŠ.docx

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.