Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Naknada za troškove ljetovanja u dječjem odmaralištu Špadići

Pravo na naknadu za troškove ljetovanja u dječjem odmaralištu Špadići uređeno je člankom 33. Odluke:

Pravo na naknadu za troškove ljetovanja u dječjem odmaralištu Špadići može ostvariti roditelj djeteta s kojim dijete stanuje, udomitelj, druga fizička osoba koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona, a čije je dijete polaznik Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, te koji ispunjava jedan od ovih uvjeta:

  •     socijalni uvjet,
  •     uvjet prihoda,
  •     posebni uvjet  iz članka 11. alineje 3., 4. ili 5. ove  Odluke.

Za prvo dijete iz obitelji korisnika iz prethodnog stavka ovog članka koje ljetuje u dječjem odmaralištu Špadići, korisnik ima pravo na naknadu troškova ljetovanja u visini od 50% od utvrđene cijene ljetovanja, za drugo dijete – 65%, a za svako iduće dijete iz iste obitelji – u visini 80% od utvrđene cijene ljetovanja, ako ta djeca ljetuju u dječjem odmaralištu Špadići tijekom iste sezone.

Pravo na naknadu za troškove ljetovanja u dječjem odmaralištu Špadići i način isplate utvrđuje Odjel svojim rješenjem.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.