Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Pravo na pomoć za boravak djeteta u predškolskoj ustanovi – Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin uređeno je člancima 22. i 23. Odluke:

Članak 22.

Pravo na pomoć za boravak djeteta u predškolskoj ustanovi – Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin u punom (100%) iznosu, priznaje se roditelju djeteta s kojim dijete stanuje, udomitelju, drugoj fizičkoj osobi koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona,  koje ispunjavaju jedan od ovih uvjeta:

– socijalni uvjet,

– uvjet prihoda ili

– poseban uvjet.

 

Članak 23.

Pravo na pomoć za boravak trećeg i svakog sljedećeg djeteta iz obitelji u predškolskoj ustanovi – Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin uz uvjet da je dvoje ostale djece u obitelji predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 26. godine života) u 75%-tnom iznosu, priznaje se roditelju djeteta s kojim dijete stanuje, drugoj fizičkoj osobi koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona.

Pravo na pomoć priznaje se roditeljima koji žive s djecom na području Grada, ako dijete za koje se podnosi zahtjev ima prijavljeno prebivalište na području Grada te jedan od roditelja (podnositelj zahtjeva) ima prijavljeno prebivalište na području Grada najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje tog prava.

Zahtjev za boravak djet. u DV – 75%