Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Naknada za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi

Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi uređeno je člankom 31. Odluke:

Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi u punom (100%) iznosu, može ostvariti roditelj djeteta s kojim dijete stanuje, udomitelj, druga fizička osoba koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona,  koje ispunjavaju jedan od ovih uvjeta:

  •     socijalni uvjet,
  •     uvjet prihoda,
  •     posebni uvjet  iz članka 11. alineje 3., 4. ili 5. ove Odluke.

Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi i način isplate utvrđuje Odjel svojim rješenjem.

Zahtjev za troškove boravka u predškolskoj ustanovi.docx

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.