Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Naknada za nabavku obveznih školskih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava

Pravo na naknadu za nabavku obveznih školskih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava uređeno je člankom 35. Odluke:

Pravo na naknadu za nabavku obveznih školskih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za djecu koja se redovno školuju, a najdulje do 18. godine života odnosno do završetka srednjoškolskog obrazovanja, mogu ostvariti: roditelj djeteta s kojim dijete stanuje, udomitelj, druga fizička osoba koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona te koje ispunjavaju jedan od ovih uvjeta:

  •     socijalni uvjet,
  •     uvjet prihoda,
  •     posebni uvjet  iz članka 11. alineje 3., 4. ili 5. ove Odluke.

Korisnik iz prethodnog stavka ima pravo na naknadu dijela troškova za nabavku obveznih školskih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u visini do 50% od ukupnog iznosa (uz predočenje računa), ako to pravo nije ostvario po drugim propisima.

Pravo na naknadu za nabavku obveznih školskih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za djecu koja se redovno školuju i način isplate utvrđuje Odjel svojim rješenjem.

Zahtjev za naknadu za nabavku obveznih školskih udžbenika.docx

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.