Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Naknade u vezi s odgojem i obrazovanjem

Pravo na naknade u vezi s odgojem i obrazovanjem uređeno je člancima od 31. do 34. Odluke te se odnosi na:

1. Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi,

2. Pravo na naknadu za troškove školskog obroka u Osnovnoj školi,

3. Pravo na naknadu za troškove ljetovanja u dječjem odmaralištu Špadići,

4. Pravo na naknadu za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom,

5. Pravo na naknadu za nabavku obveznih školskih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava.