Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Pomoći u vezi s odgojem i obrazovanjem

Pravo na pomoći u vezi s odgojem i obrazovanjem uređeno je člancima 21. do 31. Odluke te se odnosi na:

1. Pomoći u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

1.1. pomoć za boravak djeteta u predškolskoj ustanovi – Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin

2. Pomoći u području osnovnoškolskog obrazovanja

2.1. pomoć za školski obrok u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin – redovna nastava

2.2. pomoć za boravak i obrok u produženom boravku Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin

2.3. pomoć za nabavku obveznih udžbenika i drugih obrazovnih materijala