Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Privremena naknada

Pravo na privremenu naknadu uređeno je člankom 28. Odluke:

Pravo na privremenu naknadu ima korisnik odnosno odrasla osoba i(li) dijete žrtva obiteljskog nasilja iz članka 11. alineje 5. ove Odluke.

Korisnik – odrasla osoba žrtva obiteljskog nasilja iz stavka 1. ovog članka ima pravo na privremenu naknadu koja se isplaćuje u novcu u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, korisnik – predškolsko dijete – u iznosu od 250,00 kuna mjesečno, a korisnik – školsko dijete do završetka redovnog školovanja, odnosno najdalje do navršene 29. godine života – u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Privremena naknada iz prethodnog stavka ovog članka odobrava se na rok dok za korištenje toga prava postoje opravdani razlozi, a najduže do godinu dana od dana početka ostvarivanja toga prava.

Pravo na naknadu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka uz preporuku Centra, i način isplate utvrđuje Odjel svojim rješenjem.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, na prijedlog Centra i Odjela, Gradonačelnik svojim Zaključkom može odobriti i duži rok za ostvarivanje toga prava, ali najduže na rok do dvije godine od dana početka ostvarivanja toga prava.

Jednokratna, privremena i mjesečna naknada