Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna naknada

Pravo na mjesečnu naknadu uređeno je člankom 29. Odluke:

Pravo  na   mjesečnu   naknadu  u  novčanom  iznosu  od   200,00  kuna ima korisnik koji ispunjava socijalni uvjet (korisnik zajamčene minimalne naknade), uz uvjet da je stariji od 50 godina, ako je trudnica ili rodilja do šest mjeseci nakon poroda, samohrani roditelj djeteta do navršene sedme godine života djeteta odnosno do njegovog odlaska u školu ili osoba potpuno nesposobna za rad.

Pravo se ostvaruje dok za to postoje opravdani razlozi, odnosno dok pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ostvaruje temeljem Rješenja ureda državne uprave.

Pravo na mjesečnu naknadu iz stavka 1. ovog članka i način njezine isplate utvrđuje Odjel svojim Rješenjem.

Zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečnu naknadu docx

Jednokratna, privremena i mjesečna naknada