Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Naknada za troškove stanovanja – za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet

Pravo na naknadu za troškove stanovanja za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet regulirano je člankom 13.a Odluke:

Korisniku koji ispunjava socijalni uvjet (korisnik zajamčene minimalne naknade putem Centra za socijalnu skrb) naknada za troškove stanovanja iz članka 13. ove Odluke, isplaćuje se izravno mjesečno na tekući račun:

– u visini 50% zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene zakonom,

– iznimno, naknada za troškove stanovanja u visini od 100% zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene zakonom, može se odobriti i korisniku kada se zbog posebno opravdanog razloga, prema mišljenju Centra samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Iznimno kada se po procjeni Odjela novčanom isplatom ne bi ostvarila svrha odobrene naknade, korisniku se temeljem Rješenja Odjela isplata naknade iz stavka 1. ovoga članka može vršiti i plaćanjem računa (djelomično ili u potpunosti) izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Ukoliko je korisnik obveznik plaćanja najamnine (zaštićene, slobodno ugovorene najamnine ili najamnine za korištenje nužnog smještaja u socijalnom stanu) i komunalne naknade prema Gradu, sredstva će se direktno uplaćivati u Proračun Grada.

Ukoliko Odjel za korisnika koji ispunjava socijalni uvjet utvrdi da je za njega uvjet prihoda povoljniji kod priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja iz članka 13. ove Odluke, korisniku će Odjel priznati pravo koje je za njega povoljnije.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja i način isplate utvrđuje Odjel svojim Rješenjem.

Zahtjev za naknadu za troškove stanovanja – socijalni uvjet 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.