Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Naknada za troškove stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja uređeno je člankom 13. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina i odnosi na: 

1. pravo na naknadu za troškove najamnine,

2. pravo na naknadu za troškove komunalne naknade,

3. pravo na naknadu za troškove električne energije,

4. pravo na naknadu za troškove grijanja (toplinske energije),

5. pravo na naknadu za troškove vodnih usluga,

6. pravo na druge troškove stanovanja – naknadu za troškove odvoza komunalnog otpada te

7. pravo na druge troškove stanovanja – naknadu za troškove zajedničke pričuve.

 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku ako plaćanje tih troškova ne ostvaruje po drugoj osnovi i ispunjava jedan od ovih uvjeta:

socijalni uvjet (korisnik je zajamčene minimalne naknade temeljem Zakona o socijalnoj skrbi) sukladno članku 13.a ove Odluke,

uvjet prihoda sukladno člancima 14. do 25. ove Odluke.