Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Akcijski plan energetski održivog razvitka – SEAP

Grad Pazin je pristupio “Sporazumu gradonačelnika” (Covenant of Mayors) 2013. godine s ciljem povezivanja naprednih europskih gradova u trajnu mrežu za razmjenu iskustava u poboljšanju energetske učinkovitosti urbanih sredina i smanjenju emisija CO2 za više od 20% na koliko obvezuje Prijedlog Europske energetske politike iz 2007. godine. Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika Grad Pazin se obvezao na proces izrade, provedbe i praćenja Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada – Sustainable energy Action Plan SEAP. Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj u svibnju 2014. godine prihvatilo Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Pazina – SEAP.

SEAP predstavlja temeljni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine. Fokusira se na dugoročne transformacije energetskih sustava unutar gradova te daje mjerljive ciljeve za smanjenje potrošnje energije i pripadajućih emisija CO2.

Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Pazina – SEAP

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike