Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obrasci iz područja gradnje

Obrasci iz područja gradnje

 

Obrasci za ishođenje građevinske dozvole:

1. Obavijest o posebnim uvjetima- građevinska dozvola.doc

2. Građevinska dozvola.doc

3. Izmjena i dopuna građevinske dozvole.doc

4. Promjena imena investitora – građevinska dozvola.doc

5. Potvrda na glavni projekt.doc

6. Prijava početka ili nastavka radova.doc

7. Prijava početka ili nastavka radova prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.doc

 

Obrasci za ishođenje građevinske dozvole za koju se izdaje lokacijska dozvola:

8. Obavijest o posebnim uvjetima – lokacijska dozvola.doc

9. Lokacijska dozvola.doc

10. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole.doc

11. Građevinska dozvola za koju se izdaje lokacijska dozvola.doc

12. Izmjena i dopuna građevinske dozvole za koju se izdaje lokacijska dozvola.doc

13. Produljenje građevinske ili lokacijske dozvole.doc

 

Obrasci za ishođenje odobrenja za uporabu:

14. Uporabna dozvola.doc 

15. Uporabna dozvola – za zgrade izgrađene prije 15.2.1968. godine.doc 

16. Uporabna dozvola – za zgrade izgrađene do 1. listopada 2007. godine.doc 

17. Potvrda da se za građevinu ne izdaje akt za uporabu.doc

17A. Zahtjev za potvrdu nadzornog inženjera.doc

 

Ostali obrasci:

18. Potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina – etažiranje.doc

19. Prijava početka uklanjanja građevine.doc

20. Promjena namjene i uporaba građevine.doc

21. Potvrda parcelacijskog elaborata.doc

22. Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice.doc

23. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.doc

24. Zahtjev za prijepis.doc

25. Obustava postupka.doc

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.