Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Obavijesti i dokumenti u izradi

U tijeku je izrada sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

– Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin” temeljem Odluke o  izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin” (“Službene novine Grada Pazina” broj 10/16. i 30/16.)

       – Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina temeljem Odluke o  izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 26/17.)

– Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Centar II” temeljem Odluke o  izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Centar II” (“Službene novine Grada Pazina” broj 26/17.)

– Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin temeljem Odluke o  izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin (“Službene novine Grada Pazina” broj 39/17.)

– Izrada IV. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana “Dršćevka 2” temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana “Dršćevka 2” (“Službene novine Grada Pazina” broj 1/18)

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav,  prostorno uređenja i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, na broj telefona 052/635 089. 

O prijedlogu navedenih planova provest će se javna rasprava. Javna rasprava će biti objavljena u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama resornog Ministarstva i jedinice lokalne samouprave najmanje osam dana prije početka rasprave.

Prijedlozi plana na javnoj raspravi:

  • III. Izmjene i dopune DPU poslovne zone “Ciburi” Pazin – ponovna javna rasprava

DPU CIBURI – III ID_ Tekst_PP2- tekst.pdf

DPU CIBURI – III ID_PP2-1 – namjena.pdf

DPU CIBURI – III ID_PP2-2 – promet.pdf

DPU CIBURI – III ID_PP2-3.1. – el mreza i javna rasvjeta.pdf

DPU CIBURI – III ID_PP2-3.2. – telekom mreza.pdf

DPU CIBURI – III ID_PP2-4.1. – vodovod.pdf

DPU CIBURI – III ID_PP2-4.2. – odvodnja.pdf

DPU CIBURI – III ID_PP2-5 – uvjeti koristenja uredenja i zastite.pdf

DPU CIBURI – III ID_PP2-6 – uvjeti gradnje.pdf

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.