Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijesti i dokumenti u izradi

U tijeku je izrada sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

– Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina temeljem Odluke o  izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 26/17.)

– Izrada Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam temeljem Odluke o  izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam (“Službene novine Grada Pazina” broj SN 11/19)

– Izrada Urbanističkog plana uređenja radne zone Pazinka  III temeljem Odluke o  izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Pazinka III (“Službene novine Grada Pazina” broj SN 41/18)

– Izrada Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Bravari temeljem Odluke o  izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Bravari (“Službene novine Grada Pazina” broj SN 40/18)

– Izrada Urbanističkog plana uređenja područja industrijske namjene Buići temeljem Odluke o  izradi Urbanističkog plana uređenja područja industrijske namjene Buići (“Službene novine Grada Pazina” broj SN 17/15)

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav,  prostorno uređenja i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, na broj telefona 052/635 089. 

O prijedlogu navedenih planova provest će se javna rasprava. Javna rasprava će biti objavljena u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama resornog Ministarstva i jedinice lokalne samouprave najmanje osam dana prije početka rasprave.

Prijedlozi plana na javnoj raspravi:

Prostorni planovi stavljeni van snage:

Odlukom Gradskog vijeća donesenom na sjednici održanoj 5. studenog 2019. godine, objavljenom u Službenim novinama Grada Pazina broj 48/19Dtealjni plan uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin stavljen je van snage.

 

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike