Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Obavijesti i dokumenti u izradi

U tijeku je izrada sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

– Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin” temeljem Odluke o  izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin” (“Službene novine Grada Pazina” broj 10/16. i 30/16.)

       – Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina temeljem Odluke o  izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 26/17.)

– Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin temeljem Odluke o  izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin (“Službene novine Grada Pazina” broj 39/17.)

– Izrada IV. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana “Dršćevka 2” temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana “Dršćevka 2” (“Službene novine Grada Pazina” broj 1/18)

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav,  prostorno uređenja i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, na broj telefona 052/635 089. 

O prijedlogu navedenih planova provest će se javna rasprava. Javna rasprava će biti objavljena u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama resornog Ministarstva i jedinice lokalne samouprave najmanje osam dana prije početka rasprave.

Prijedlozi plana na javnoj raspravi:

IV. Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana “Dršćevka 2” Pazin (trajanje javne rasprave od 20.7. – 2.8.2018.)

PUP Drscevka 2-IV_ID_PP-LIST 10 NN.pdf

PUP Drscevka 2-IV_ID_PP-LIST 11 EK.pdf

PUP Drscevka 2-IV_ID_PP-LIST 12 SINTETSKA.pdf

PUP Drscevka 2-IV_ID_PP-LIST 3 NAMJENA.pdf

PUP Drscevka 2-IV_ID_PP-LIST 4 U-T.pdf

PUP Drscevka 2-IV_ID_PP-LIST 5 ZELENILO.pdf

PUP Drscevka 2-IV_ID_PP-LIST 6 PROMET.pdf

PUP Drscevka 2-IV_ID_PP-LIST 7 VODOOPSKRBA.pdf

PUP Drscevka 2-IV_ID_PP-LIST 8 ODVODNJA.pdf

PUP Drscevka 2-IV_ID_PP-LIST 9 VN.pdf

PUP Drscevka 2-IV_ID_PP-TEKST.pdf

 

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.