Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Obavijesti i dokumenti u izradi

U tijeku je izrada sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

– Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin (“Službene novine Grada Pazina” broj 59/16.)

– Izrada Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vrh Drazeja temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vrh Drazeja (“Službene novine Grada Pazina” broj 30/16.)

– Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin” temeljem Odluke o  izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin” (“Službene novine Grada Pazina” broj 10/16.)

– Izrada Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog centra Lindar temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog centra Lindar(“Službene novine Grada Pazina” broj 40/14.)

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav,  prostorno uređenja i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, na broj telefona 052/635 089. 

O prijedlogu navedenih planova provest će se javna rasprava. Javna rasprava će biti objavljena u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama resornog Ministarstva i jedinice lokalne samouprave najmanje osam dana prije početka rasprave.

Prijedlozi plana na javnoj raspravi:

  • Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin:

DPU CIBURI I – II ID_PP-1 – namjena.pdf

DPU CIBURI I – II ID_PP-2 – promet.pdf

DPU CIBURI I – II ID_PP-3.1. – el mreza i javna rasvjeta.pdf

DPU CIBURI I – II ID_PP-3.2. -EK mreza.pdf

DPU CIBURI I – II ID_PP-4.1. – vodovod.pdf

DPU CIBURI I – II ID_PP-4.2. – odvodnja.pdf

DPU CIBURI I – II ID_PP-5 – uvjeti koristenja uredenja i zastite.pdf

DPU CIBURI I – II ID_PP-6 – uvjeti gradnje.pdf

DPU Ciburi- II ID – tekst_PP.pdf

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.