Poziv za iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina

Temeljem točke 1. Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 601-01/18_01/23, URBROJ: 2163/01-01-01-18-2 od 30. listopada 2018. godine, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti objavljuje POZIV ZA  ISKAZ INTERESA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA NA PODRUČJU GRADA PAZINA   Predmet Poziva je iskazivanje interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja … Nastavi čitati Poziv za iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina