Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Ustanove

upisi2

Ime ustanove: DJEČJI VRTIĆ “OLGA BAN” PAZIN

Adresa:

Prolaz O. Keršovanija 1, 52000 PAZIN

Web: http://vrtic-olgaban-pazin.hr/
Radno vrijeme: 7,00 – 19,00
Na kojim adresama se sve pružaju usluge: Na gornjoj adresi, Pazinski Novaki, Gračišće, Karojba, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan
Telefon/fax: 622-519
Misija i svrha ustanove: Vrtić je javna ustanova osnovana radi ostvarivanja programa odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci rane i predškolske dobi i radi ostvarivanja drugih zadaća utvrđenih zakonom ili drugim propisom.
Kriteriji za izbor korisnika: Prema Zakonu, Statutu vrtića i podzakonskim aktima
Troškovi usluga:

  1. za cjelodnevni program – jaslice:
    650,00 kuna za Matični vrtić u Pazinu ;
  2. za cjelodnevni program – vrtić:
    – 622,00 kune za Matični vrtić u Pazinu i Područne vrtiće u Gračišću, Svetom Petru u Šumi, Tinjanu, Cerovlju, Karojbi, Lupoglavu i Motovunu;
  3. za poludnevni program (6-satni):
    – 380,00 kuna za Područni vrtić u Tinjanu, 513,00 kuna za Područni vrtić u Svetom Petru u Šumi i Karojbi.

Kratki opis korisnika (navesti prosječan broj korisnika po usluzi godišnje):
Broj djece: 479 (281 u Pazinu)

Broj djelatnika: 77

Izvori financiranja:
– Državni proračun

– Gradski proračun

Ravnateljica: Vesna Rusijan Ljuština (mandat od 18.12.2015.)
Upravno vijeće: predsjednik Veljko Grković, članovi Vladimir Krulčić i Dano Červar (predstavnici osnivača), potpredsjednica Renata Demark (predstavnica odgojitelja) i Suzana Jašić (predstavnica roditelja).

 

 

Ime ustanove: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN
Adresa:

Šetalište Pazinske gimnazije 9, 52000 PAZIN

Web: http://www.os-vnazora-pazin.skole.hr/
Radno vrijeme: 7,00 – 19,00
Na kojim adresama se sve pružaju usluge: Na gornjoj adresi, Trviž, Kašćerga, Tinjan, Karojba, Motovun, Lupoglav, Cerovlje, Gologorica, Gračišće, Sv. Petar u Šumi
Telefon/fax: 624-121; 624-327
Misija i svrha ustanove: Odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolskog uzrasta
Opis usluga koje ustanova nudi korisnicima: Stvaranje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
Kriteriji za izbor korisnika: Prema Zakonu
Troškovi usluga: Prema Zakonu osnovno školovanje je besplatno
Kratki opis korisnika (navesti prosječan broj korisnika po usluzi godišnje):
Broj učenika: 1.274

Broj djelatnika: 211

Izvori financiranja:
– Državni proračun

– Gradski proračun

Ravnatelj Zdenka Turkalj Čohilj
Školski odbor: Ivan Štefanić (predsjednik), Renato Kalac, Tamara Lakoseljac Benčić (potpredsjednica), Dragan Šipraka, Darko Suman, Snježana Šestan Mikalević, Krešo Šenjug.
Konstituirajuća sjednica održana 15. siječnja 2013. godine.

milenijska-fotografija-gimnazija-i-strukovna-skola-jurja-dobrile

 

Ime ustanove: GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN
Adresa: Šetalište Pazinske gimnazije 11, 52000 PAZIN

Web: http://www.gssjd.hr/
Radno vrijeme:

Rad Škole odvija se u dvije smjene
Na kojim adresama se sve pružaju usluge: Na gornjoj adresi
Telefon/fax: 624-017; 624-184
Misija i svrha ustanove: Odgoj i obrazovanje (učenici od 15-18 godina)
Opis usluga koje ustanova nudi korisnicima:
Stjecanje srednje stručne spreme i stjecanje srednje školske spreme

Izvannastavne aktivnosti i projekti

Kriteriji za izbor korisnika: Utvrđeni Odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Troškovi usluga: Školovanje je besplatno, a sredstva za rad Škole osiguravaju se u Državnom proračunu i Proračunu istarske županije
Kratki opis korisnika (navesti prosječan broj korisnika po usluzi godišnje):
Broj učenika: 694

Broj djelatnika: 75

Izvori financiranja:
Državni Proračun

Proračun Istarske županije

Ravnatelj Josip Šiklić
Školski odbor: Tatjana Močibob (predsjednica), Robert Gortan, Barbara Širol, Mira Turčinović, Vedran Ivančić, Nives Matić i Vladimir Krulčić.

 

2014 6 8 maturalna zabava WEB

 

PAZINSKI KOLEGIJ – KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN s pravom javnosti

http://www.pazinski-kolegij.hr/

Ime ustanove: PAZINSKI KOLEGIJ – KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN s pravom javnosti (DOM I ŠKOLA)
Adresa: Dobrilina 6, 52000 PAZIN
Radno vrijeme: Stalno – 24 h
Na kojim adresama se sve pružaju usluge: Dobrilina 6, Pazin
Telefon/fax: 052/624-505; fax: 052/624-224
Misija i svrha ustanove:
Odgojno obrazovni proces

Adolescenti 15-18 godina

Opis usluga koje ustanova nudi korisnicima: Stjecanje srednje školske spreme (klasična i jezična gimnazija), smještaj učenika i rad u odgojnim grupama , izvannastavne aktivnosti, suradnja s roditeljima
Kriteriji za izbor korisnika: Utvrđeni Odlukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Troškovi usluga:
Školovanje je besplatno

Domski smještaj se plaća oko 630 kn, ostali troškovi se financiraju iz Državnog proračuna po Zakonu i iz Biskupije

Kratki opis korisnika:
Dom: 150 učenika

Škola: 210 učenika

Djelatnici: 67

Izvori financiranja: Državni Proračun, Proračun Istarske županije, roditelji
Ravnatelj Alejandro Castillo Jimenez
Školski odbor: mons. Vilim Grbac, predsjednik, mr. sc. Milan Zgrablić, vlč.,
Sergije Jelenić, vlč., Nikolina Mahulja, prof.,  Orijana Paus,prof., Silvija Jeromela Obrovac, prof.,  mr. sc. Daniel Bogešić, Fiorela Jakovčić i Marčelo Deltin.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.