Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Programi javnih potreba

Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju

Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici donosi Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju.
Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja  za Grad Pazin, te obim, način i dinamika financiranja tih potreba u tekućoj godini iz Proračuna Grada Pazina.

Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2016. godinu

I. Izmjene programa javnih potreba u predšolskom odgoju i obrazovanju za 2015. godinu

II. Izmjene Programa javnih potreba u školstvu i obrazovanju za 2015. godinu

I. Izmjene Programa javnih potreba u školstvu i obrazovanju za 2015. godinu

Programi javnih potreba za 2015.pdf

I. Izmjene Programa javnih potreba za 2014. godinu

Programi javnih potreba za 2014.pdf

Programi javnih potreba za 2013.pdf

Programi javnih potreba za 2012.pdf

Programi javnih potreba za 2011.pdf

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.