Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Programi javnih potreba u odgoju i obrazovanju

  • Program javnih potreba Grada Pazina u odgoju i obrazovanju za 2017. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 21. prosinca 2016. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina broj 59/16.

SN_59_2016.

SN_16_2017. – I.izmjene 

SN_40_2017. -II.izmjene

SN_50_2017. – III. izmjene

  • Program javnih potreba Grada Pazina u odgoju i obrazovanju za 2016. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 18. prosinca 2015. godine i objavljen u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 41/15.

SN41/15.

SN_15_2016. – I.izmjene 

SN_59_2016.- III.izmjene

  • Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe za Grad Pazinu 2015. godini, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 18. prosinca 2014. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina broj 40/14.

SN 40/2014.

SN_39_2015. – I.izmjene

  • Program javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Grad Pazinu u 2015. godini, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 18. prosinca 2014. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina broj 40/14.

SN 40/2014.

SN23/2015 -I.izmjene

SN39/2015 – II.izmjene

 

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.