Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole

Sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole u školskoj godini 2016./2017.

Temeljem Prvih (I.) Izmjena Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/16.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 602-02/16-01/35, URBROJ:2163/01-01-01-16-2 od 01. rujna 2016. godine, sufinancirat će se iznos od 500,00 kuna za nabavku udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina u školskoj godini 2016./2017..

Da bi ostvarili pravo iz ovog Javnog poziva roditelj – podnositelj Zahtjeva za sufinanciranje udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina u školskoj godini 2016./2017. (dalje: Zahtjev) i učenik za kojeg se podnosi Zahtjev moraju imati prebivalište u Gradu Pazinu.

Obrazac Zahtjeva nalazi se na službenoj web stranici Grada Pazina www.pazin.hr (pod domenom – Oglasna ploča) ili se može podići u pisarnici Grada Pazina.

Ispunjeni obrazac Zahtjeva može se predati u Pisarnici Grada Pazina do 30. rujna 2016. godine na adresu:


Grad Pazin,
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti,
Družbe Svetog Ćirila i Metoda 10,
52000 Pazin

Uredovno radno vrijeme Pisarnice Grada Pazina za rad sa strankama je utorkom od 8 do 10 i od 12 do 16 sati, te srijedom i petkom od 8 do 10 i od 11 do 13 sati.
Na temelju zaprimljenih i obrađenih Zahtjeva financijska sredstva u iznosu od 500,00 kuna po učeniku biti će uplaćena na tekući račun roditelja- podnositelja Zahtjeva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za eventualne dopunske informacije možete se obratiti nadležnom službeniku na e-mail adresu: [email protected].

Obrazac Zahtjeva-nabavka udžbenika 2016-17-01.docx

Sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole u školskoj godini 2015./2016.

 

Kako bi roditeljima pružili podršku prilikom upisa djece u 1. razred osnovne škole, roditeljima djeteta polaznika 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina iz Proračuna Grada Pazina sufinancirat će se iznos od 500,00 kuna za nabavku udžbenika.

Iznos od 500,00 kuna isplatit će se svim roditeljima koji imaju prebivalište na području Grada Pazina i čije dijete ima prebivalište na području Grada Pazina, sukladno uvjetima i dokazima koje je potrebno priložiti uz Zahtjev za sufinanciranje udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina u školskoj godini 2015./2016.
Planira se sufinanciranje nabavke udžbenika za 89 učenika što čini ukupno 44.500,00 kuna. Prvim izmjenama Proračuna Grada Pazina za aktivnost „Udžbenici za djecu 1. razreda Osnovne škole“ planirano je 45.000,00 kuna.

Nadležan Upravni odjel će na početku školske godine raspisati Javni poziv za sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina u školskoj godini 2015./2016. Da bi ostvarili pravo iz ovog Javnog poziva roditelji moraju ispuniti Zahtjev za sufinanciranje udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina u školskoj godini 2015./2016.

Zahtjev se može podići u pisarnici Grada Pazina ili na službenoj web stranici Grada Pazina (www.pazin.hr) .

Zahtjev – udžbenici 1. razred

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.