Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Preventivna sanacija kasnogotičko-renesansnog urbanog sklopa Citadela u Pazinu

Podno sjevernih bedema Pazinskog kaštela, u ulici Bune kmetova, nalazi se iznimno vrijedan niz stambenih objekata kasnogotičkog i renesansnog stilskog oblikovanja. Riječ je o nekadašnjim kućama službenika Pazinske i Istarske grofovije, koji su svoje dužnosti obavljali u samom kaštelu te bi ih sukladno tome svakako trebalo tretirati kao dio cjeline Pazinskog kaštela i sukladno tome s njima postupati. Predmetni objekti izgrađeni su unutar nekadašnjeg bedemima obzidanog suburbija kaštela, a u strukturama istočnog niza objekata kriju se ostaci nekadašnjih gradskih zidina. Danas prepoznatljivi arhitektonski elementi nastali su većim dijelom tijekom 16. st., no podrobnije analize zasigurno bi otkrile i starije strukture s obzirom na raniji nastanak bedema suburbija. Dio objekata je i u kasnijim stoljećima doživljavao različite pregradnje.

Jedna od najbolje sačuvanih povijesnih urbanih mikrolokacija obilježenih kasnogotičkim i renesansnim stilskim karakteristikama grada Pazina i središnje Istre, koja je pri tome smještena neposredno uz najznačajniju istarsku srednjovjekovnu feudalnu utvrdu, u posljednjih je dva desetljeća dobrim dijelom svedena je na ruševne ostatke. Evidentno se događa rapidni gubitak posljednjeg ambijentalnog kutka grada u kojemu se može doživjeti atmosfera nekadašnjeg srednjovjekovnog Pazina.

U 2019. godini u program obnove prvi su put ušli radovi preventivne sanacije kasnogotičko-renesansnog urbanog sklopa – Citadele u Pazinu, na osnovi ugovora s Ministarstvom kulture, kojim su Gradu Pazinu odobrena sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna. Radovi su realizirani tijekom rujna i listopada, a obuhvatili su 1. fazu sanacije građevine na k.č. 115 S.I. (1521 N.I.). Program je započeo pripremnim radovima zauzimanja javne površine i njene prilagodbe za potrebe organizacije gradilišta. Zatim su radovi demontaže i rušenja obuhvatili izradu pomoćnih rampi za ručni prijevoz materijala, čišćenje raslinja s unutrašnjosti urušenog objekta i okolnih kontaktnih prostora, uz zbrinjavanje i odvoz raslinja, dobavu i montažu radnih skela, čišćenje i odvoz urušenog materijala uz sortiranje kvalitetnog kamenog materijala koji se kasnije koristio za zidanje. Demontirani su i labilni dijelovi višestrukog kamenog vijenca, dijela drvene krovne konstrukcije i postojećeg nestabilnog dimnjaka. Zidarski radovi su se sastojali od ugradnje kamenih blokova na mjestima gdje nedostaju, izradu zaštite kruništa zida, dobave i ugradnje štapnih sidara te privremenog zazidavanja svih otvora, kao i zatvaranja lučnog otvora, vrata u prizemlju, daskama. Radovima je prethodila izrada ortofoto snimka fasada objekta na k.č. 115 S.I. (1521 N.I.).

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike