Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Konstruktivna sanacija ostataka palače Rapicio

radovi_rapicioPalača Rapicio – njezini vidljivi ostaci vanjskih zidova – nalazi se na litici iznad Pazinske jame, u sklopu povijesne jezgre grada Pazina, a u neposrednoj blizini Kaštela. Palača je valorizirana kao građevina „visoke graditeljske vrijednosti“. Vrijeme njezina nastanka je, prema mišljenju povjesničara Camilla de Franceschija, 16. stoljeće, iako se pretpostavlja da je tu i ranije postojala starija građevina kao dio fortifikacijskog sustava naselja oko Kaštela. Ta nekad impozantna dvokatna građevina s prizemnim gospodarskim prostorijama – čiji nam je oblik poznat iz brojnih sačuvanih grafika i fotografija – bila je prebivalište tršćanske patricijske obitelji Rapicio više od tri stoljeća. Ne zna se što se s kućom događalo u razdoblju od 1901. godine, kada umire posljednji pazinski član obitelji Rapicio, do njezinog bombardiranja 1943., od kad postepeno propada.

Zidovi palače građeni su od kamena, u pravilu troslojno, od dva vanjska sloja bolje obrađenog materijala i središnjeg sloja, sastavljenog od nabačene kamene sitneži. Vezivo je male čvrstoće i podložno je brzom ispiranju. Najoštećeniji su gornji dijelovi ziđa nekadašnje kuće. Uslijed negativnih utjecaja vode, vjetra i sunca, struktura vršnog dijela građevine potpuno je razorena.

Zid palače RapicioPrijedlog sanacije učinjen je već 1999. godine od strane prof. dr. Zvonimira Sabljaka, a 2004. godine specifikacija i detaljan opis potrebnih radova. Otežane uvjete za opsežnije zaštitne radove predstavlja izuzetno zahtjevan i djelomično nedostupan teren, a sanacija je urgentna zbog vremenskih prilika koje na ostatke utječu negativno, kao i zbog bršljana koji širi fuge i uzrokuje razdvajanje kamenja. Kroz godine, primarno zbog sigurnosti prolaznika, u više je navrata sortiran srušeni građevinski materijal i djelomično uklanjano raslinje. Pomoćni radovi na istraživanju lokaliteta uz arheološki nadzor i sondiranje izvedeni su 2012. godine, u periodu od 1. do 10. listopada. Osim što su postavljene dvije sonde, provedenim arheološkim nadzorom očišćeni su unutrašnjost i dio prilaza palače. Čišćenjem urušenog materijala otvorile su se nove strukture koje su godinama bile skrivene, a otkrivaju raspored prostorija prizemlja kuće. Na vanjskom sjevernom zidu nađena su vrata – dio ulaza u podrumske prostorije s kamenim stepenicama, a unutar podruma dva zida koja ga dijele na tri odvojene prostorije. Matična je stijena iskorištena kao temelj za zidove dok su plitke škrape popunjene zemljom i pločastim kamenjem. Najugroženije dijelove građevine predstavljaju vanjski jugozapadni kut, posljedično i zidovi koje spaja te dio palače koji predstavlja dodatak južnom pročelju. Kako građevinsko-konstruktivnoj sanaciji same palače nije bilo moguće pristupiti na osnovu raspoložive dokumentacije, izrađena je projekta dokumentacija u skladu sa sadašnjim stanjem na terenu, kao i projekt skele i karakteristični izvedbeni detalji. U programu za 2013. godinu izrađen je geodetski elaborat i arhitektonski snimak postojećeg stanja kuće Rapicio, a 2014. godine učinjeni su glavni projekt, idejno rješenje, troškovnik sanacijskih radova s tehničkim opisom i karakterističnim izvedbenim detaljima. 09. listopada pokrenuta je 1. faza sanacije najkritičnijih dijelova građevine. U 2015. godini planira se nastavak radova sanacije i na ostalim dijelovima građevine. Ministarstvo kulture odobrilo je sufinanciranje kroz trogodišnji plan, a sveukupni očekivani troškovi trogodišnje sanacije procjenjuju se na 850.000,00 kuna.

Planirani radovi za razdoblje 2014-2015 sadrže (1) čišćenje ostataka nasipa u unutrašnjosti, (2) uklanjanje preostalog materijala od urušavanja zidova do nivoa izvornog poda, (3) čišćenje ziđa od ukorijenjenog raslinja te uklanjanje preostalog nasipa, (4) pažljivo uklanjanje gornjih dijelova koje nije moguće popraviti ali uz nastojanje da se kamen u što većoj mjeri sačuva za uporabu u kasnijoj fazi rada, (5) obrada slobodnih rubova kao mjera zaštite od atmosferilija pomoću „pokrovne trake“, (6) čišćenje i ispiranje sljubnica i pukotina te fugiranje i injektiranje ziđa, (7) popunjavanje zidnog plašta i obrada rubova oko otvora, (8) zatvaranje nepravilnih rupa u zidu uz izuzetak izvornih, pravilno oblikovanih zidnih niša, (9) rekonstrukcija polukružnog nadvoja na drugom katu te kamenog portala, (10) obnova konzolnih ostataka na fasadi iznad Jame, i to prema očuvanim dijelovima i fotografijama izvornog izgleda.

Osim zaštite dijela povijesne građevine te njezine revalorizacije, cilj projekta je i omogućiti sigurnu šetnicu uz Pazinsku jamu i obogatiti kulturno-turistički sadržaj grada.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.