Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Građevinska sanacija zvonika crkve sv. Nikole

Zvonik pazinske župne crkve samostojeći je zvonik akvilejskog tipa, visok 45 m, kvadratnog tlocrta, ukupne površine 57 m2.

U prizemlju je prolaz s bačvastim svodom, a nakon pete etaže otvara se lođa za zvona sa po tri polukružno zaključena otvora sa svake strane, koji se nastavljaju na kamenu balustradu postavljenu na parapetu.

Međukatna podjela izvedena je od drvenih grednika preko kojih je slagan daščani pod. Između pete etaže i lođe izveden je kameni svod. Zvonik je zaključen osmerokutnim piramidalnim šiljkom, s kamenom kuglom i metalnim križem na vrhu.

Program obnove zvonika župne crkve sv. Nikole u Pazinu koncipiran je etapno, a na temelju arhitektonskog snimka zvonika iz 2005. godine i geodetskog snimka zvonika iz 2015. godine, u 2017. godini izrađen je glavni projekt sanacije zvonika u sklopu realizacije projekta KULTOURSPIRIT, financiranog iz EU programa konkurentnost i kohezija.

U programu sanacije zvonika župne crkve u Pazinu, koji se realizira uz financijsku potporu Ministarstva kulture, u 2016. godini, kao prva faza sveobuhvatne sanacije, izvršeno je čišćenje drvenog stubišta i rekonstrukcija međukatnih konstrukcija čime je osposobljen pristup do lođe. U 2017. godini uređen je pod lođe i pod unutrašnjosti piramide zvonika. Nakon čišćenja poda postavljena je hidroizolacija te saniran sustav oborinske odvodnje. Na otvore lođe i etaža ispod lođe postavljene su zaštitne mreže, koje su pričvršćene na okvire oblikovane prema otvorima. Programom za 2018. godinu, koji je ujedno treća faza etapne sanacije zvonika, realizirani  su radovi sanacije tijela lođe, a obuhvatili su demontažu postojećih zaštitnih mreža na triforama, skladištenje i njihovo vraćanje po završetku radova, te statičku sanaciju lođe u sklopu koje  se, nakon postavljanja skele, izvodilo krunsko bušenje kamenog zida te dobava i ugradnja novih zatega.

U programu za 2019. godinu izvedeni su radovi građevinske sanacije unutrašnjosti zvonika. Na rekonstruiranim drvenim međukatnim konstrukcijama izrađene su zaštitne ograde po uzoru na postojeće Osim toga, izvršeno je čišćenje kamenog plašta, fugiranje kamenog plašta vapnenim hidrauličkim mortom i podziđivanje kamenog plašta. Izvedeno je i uređenje otvora koje se sastoji od podziđivanja klupčica i stolarskog i bravarskog uređenja postojećih ulaznih vrata.

Cilj programa je sanacija i konzervacija svih elemenata građevine te uređenje unutrašnjosti na način da se prostor zvonika revalorizira i učini turistički atraktivnijim.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike