Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Građevinska sanacija bastiona Turnić u Lindaru

Turnić je dio srednjovjekovnog kompleksa zidina koje opasuju crkvu sv. Mohora i Fortunata i samostojeći zvonik, i zapravo su početak grada. Pored obrambene – zaštita naselja i mještana – bedemi su imali i ulogu potpornog zida. Do danas su očuvana i vidljiva tri bastiona od kojih je najzanimljiviji ovaj sa topom iz Napoleonova razdoblja, a vezuje se uz bitku predvođenu kapetanom Lazarićem  1813. godine, na čelu austrijske vojske, kada je Napoleonova vojska podno Lindara poražena.

Visina polukružnog bastiona s vanjske strane iznosi oko 6m, debljina gornjeg (vidljivog dijela je oko 1m. Lice zida je od dotjeranog i isklesanog kamena, ali sa slabom ispunom od zemljanog i pjeskovitog materijala. Konstruktivno je povezan sa zidovima nekadašnje utvrde. Površinska struktura zida na mjestima oštećenja zahvaćena je erozijom zbog djelovanja vode.

Lindar je bio utvrda koja je branila sjeveroistočni prilaz pazinskoj kotlini. Valvasorov i Petronijev prikaz ukazuju na istaknutu važnost Lindara u zaštiti Pazinske knežije, što mu daje i kulturno-povijesni značaj za čitav centralni dio Istre. Dijelovi srednjovjekovnih zidina, zajedno uz slične primjere, predstavljaju bogatu povijesnu graditeljsku baštinu središnjeg dijela Istre pa je sanacija od primarne važnosti.

U programu za 2017. godinu je, uz financijsku potporu Ministarstva kulture, očišćena zidna površina bastiona od bršljana i ostalog raslinja, izrađen je geodetski – ortofoto snimak potpornog zida bastiona Turnić, koji je poslužio kao podloga za izradu projekta sanacije bastiona. Za potrebe izrade projektne dokumentacije izrađene su i dvije geomehaničke sonde iza zidina s ciljem utvrđivanja temeljnog tla radi planiranja budućeg sidrenja i stabilizacije postojećih zidina. Na koncu je izrađen i građevinski projekt sanacije zidina Bastiona. Uslijed izuzetno nepovoljnih vremenskih prilika, bastion se počeo urušavati, a za radove građevinske sanacije dobili smo od Ministarstva kulture, temeljem prijave na javni poziv,  sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, kojima smo, uz vlastita sredstva, izvršili dio radova sanacije.

U srpnju 2019. godine započeli su radovi na I. fazi građevinske sanacije bastiona Turnić u Lindaru. Radovi u programu za 2019. godinu sastojali su se od strojno-ručnog iskopa platoa za vezni serklaž uz arheološki nadzor te sanacije kamenog zidnog plašta. Prva faza građevinske sanacije bastiona Turnić u Lindaru obuhvaća raščišćavanje terena kod temelja zida od grmlja i sitnog raslinja, dopremu i montažu radne skele te njenu demontažu i odvoz po završetku radova; zatim strojno-ručni iskop platoa za vezni serklaž uz arheološki nadzor,  zatim pažljivu demontažu postojećeg kamenog zida, odnosno raziđivanje nestabilnog zida s čišćenjem i sortiranjem kamenih blokova te ponovno zidanje kamenog zida u vapnenom mortu, koristeći kamene blokove iz razidanog zida. U 2020. godini planira se nastavak radova do okončanja građevinske sanacije bastiona.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike