Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Građevinska i konstruktivna sanacija Kaštela

Kaštel u Pazinu je dvokatna višekrilna utvrda masivnih zidova debljine 1-3 metra, s unutarnjim dvorištem te kvadratnom i polukružnom ugaonom kulom. Građen je uslojenim redovima kamena, njegovo krovište je prekriveno crijepom, a međukatne konstrukcije sadrže zidane svodove i drvene grednice. Krilo iznad ponora Pazinske jame obiluje otvorima gotički profiliranih okvira. Kaštel je više puta pregrađivan (najviše u 15. i 16. stoljeću) ali je osnovna koncepcija zatvorene fortifikacije oko unutarnjeg dvorišta ostala očuvana.

Program zaštite ovog kulturnog dobra sustavno se provodi dugi niz godina. Tako su, tijekom detaljnih istraživačkih radova na ulaznom pročelju 2004/05. demontirane dvije kamene ploče s isklesanim valovitim trakama i tekstovima, restaurirane i pohranjene u muzej, a na njihova su mjesta prilikom obnove Radovi u Kaštelui rekonstrukcije ulaznog pročelja montirane kopije. U 2009. godini izvedeno je fotogrametrijsko snimanje dvorišnih pročelja Kaštela te uređenje prizemnog izložbenog prostora uz unutarnje dvorište. U 2011. godini izvršena je sanacija međukatne konstrukcije prvog kata, a radovima u 2012. godini započela je građevinska i konstruktivna sanacija međukatnih konstrukcija između drugog kata i potkrovlja zapadnog krila zgrade, koja se planira dovršiti u 2015. godini. Projekt sanacije nosivih stropnih konstrukcija zapadnog krila izradio je Lokošek projekt d.o.o., Zagreb. Usporedno s radovima na međukatnim konstrukcijama, nastavlja se i održavanje i sanacija pripadajućeg dijela krovišta i krovnog pokrova. Cilj trogodišnjeg programa (2013-2015) čiji troškovnik iznosi 800.000,00 kuna, a koji je dobio potporu Ministarstva kulture, jest urediti tri prostorije u potkrovlju zapadnog krila Kaštela. Prostorije bi se koristile prvenstveno za obavljanje muzejske djelatnosti, kao prostor budućih edukativnih radionica.

Tijekom 2013. godine izvedena je 1. faza trogodišnjeg programa (2013-2015) građevinsko-konstruktivne sanacije međukatne konstrukcije između drugog kata i potkrovlja u zapadnom krilu Kaštela, a nastavljena je u 2014. i 2015. godini. Do sad su sanirani krovište, podna i stropna konstrukcija potkrovlja u tri prostorije. U 2015. godini u sklopu adaptacije podne konstrukcije izvršena je dobava i ugradnja drvenih lameliranih kerto ploča. Projekt se planira zaključiti u 2016. godini izvođenjem završnih građevinsko-obrtničkih radova s ciljem uređenja prostora za obavljanje muzejske djelatnosti.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.