Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Građevinska i konstruktivna sanacija Kaštela

Kaštel u Pazinu je dvokatna višekrilna utvrda masivnih zidova debljine 1-3 metra, s unutarnjim dvorištem te kvadratnom i polukružnom ugaonom kulom. Građen je uslojenim redovima kamena, njegovo krovište je prekriveno crijepom, a međukatne konstrukcije sadrže zidane svodove i drvene grednice. Krilo iznad ponora Pazinske jame obiluje otvorima gotički profiliranih okvira. Kaštel je više puta pregrađivan (najviše u 15. i 16. stoljeću) ali je osnovna koncepcija zatvorene fortifikacije oko unutarnjeg dvorišta ostala očuvana.

Program zaštite ovog kulturnog dobra sustavno se provodi dugi niz godina. Tako su, tijekom detaljnih istraživačkih radova na ulaznom pročelju 2004/05. demontirane dvije kamene ploče s isklesanim valovitim trakama i tekstovima, restaurirane i pohranjene u muzej, a na njihova su mjesta prilikom obnove i rekonstrukcije ulaznog pročelja montirane kopije. U 2009. godini izvedeno je fotogrametrijsko snimanje dvorišnih pročelja Kaštela te uređenje prizemnog izložbenog prostora uz unutarnje dvorište. U 2011. godini izvršena je sanacija međukatne konstrukcije prvog kata, a radovima u 2012. godini započela je građevinska i konstruktivna sanacija međukatnih konstrukcija između drugog kata i potkrovlja zapadnog krila zgrade, koja se planira dovršiti u 2015. godini. Projekt sanacije nosivih stropnih konstrukcija zapadnog krila izradio je Lokošek projekt d.o.o., Zagreb. Usporedno s radovima na međukatnim konstrukcijama, nastavlja se i održavanje i sanacija pripadajućeg dijela krovišta i krovnog pokrova. Cilj trogodišnjeg programa (2013-2015) čiji troškovnik iznosi 800.000,00 kuna, a koji je dobio potporu Ministarstva kulture, jest urediti tri prostorije u potkrovlju zapadnog krila Kaštela. Prostorije bi se koristile prvenstveno za obavljanje muzejske djelatnosti, kao prostor budućih edukativnih radionica.

Tijekom 2013. godine izvedena je 1. faza trogodišnjeg programa (2013-2015) građevinsko-konstruktivne sanacije međukatne konstrukcije između drugog kata i potkrovlja u zapadnom krilu Kaštela, a nastavljena je u 2014. i 2015. godini. Do sad su sanirani krovište, podna i stropna konstrukcija potkrovlja u tri prostorije. U 2015. i 2016. godini u sklopu adaptacije podne konstrukcije izvršena je dobava i ugradnja drvenih lameliranih kerto ploča.

Usporedo s radovima sanacije međukatnih konstrukcija, nastavlja se s održavanjem i sanacijom pripadajućeg dijela krovišta i krovnog pokrova. Budući da su uočena oštećenja na krovištu, a slijedom procjene konzervatora da je potrebno na cijeloj građevini postupno zamijeniti crijep „Mediteran“ kanalicom, koja je konzervatorski prihvatljivija, u 2017. godini je izvedena sanacija krovišta na kvadratnoj kuli  u kojoj se nalazi izložbeni postav Muzeja grada Pazina posvećen bunama kmetova i južnom dijelu građevine uz kvadratnu kulu, odnosno tavanski prostor nad izložbenom prostorijom kuhinje Etnografskog muzeja Istre.

U 2018. godini nastavljeni su radovi na sanaciji krovne konstrukcije istočnog krovišta, nad izložbenim prostorima novog stalnog postava Etnografskog muzeja Istre, dok se programom u 2019. godini planiraju  radovi na sanaciji sjeveroistočnog krovišta, od krovne kućice sa satom do polukružne kule. Sanacija će obuhvatiti pripremne radove, demontaže i rušenja, stolarske, tesarske i krovopokrivačke radove.

Cilj programa je dovršiti građevinsku i konstruktivnu sanaciju kaštela i osigurati primjerene uvjete za obavljanje muzejske djelatnosti.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike