Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Izvješća o radu ustanova

Izvješća o radu i financijska izvješća ustanova kojima je osnivač Grad Pazin – Gradske knjižnice Pazin, Muzeja Grada Pazina i Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu – za  2013. godinu usvojena su na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 27. ožujka 2014. godine, Zaključcima objavljenim u Službenim novinama Grada Pazina 9/14.

GKP-Financijsko izvješće za 2013.pdf

GKP-Izvješće o radu za 2013 programsko.pdf

MGP-izvještaj o radu 2013.pdf

MGP – financijsko izvješće za 2013..pdf

POU-Izvješće o radu za 2013.pdf

POU-Financijsko izvjesce 2012-2013.pdf

Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2014. godinu prihvaćeno je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 24. ožujka 2015. godine, Zaključcima objavljenim u Službenim novinama Grada Pazina 7/15.

GKP-Izvješće o radu za 2014.

GKP-Financijsko izvješće za 2014.

Izvješća o radu i Financijska izvješća Muzeja Grada Pazina i Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu prihvaćena su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. svibnja 2015. godine, Zaključcima objavljenim u Službenim novinama Grada Pazina 17/15.

MGP-Izvještaj o radu za 2014

MGP-Financijsko izvjesce 2014

POU Pazin-Izvješće o radu-2014.

POU Pazin-Financijsko izvješće 2014

Izvješća o radu i Financijska izvješća Gradske knjižnice Pazin, Muzeja Grada Pazina i Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu prihvaćena su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 05. svibnja 2016. godine, Zaključcima objavljenim u Službenim novinama Grada Pazina 15/16.

GKP-Financijsko izvješće za 2015

GKP-Izvješće o radu za 2015

MGP-Financijsko izvješće za 2015.

MGP-Izvješće o radu za 2015.

POU-Financijsko izvješće za 2015

POU-Izvješće o radu za 2015.

Izvješća o radu i Financijska izvješća Gradske knjižnice Pazin, Muzeja Grada Pazina i Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2016. godinu prihvaćena su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 25. srpnja 2017. godine, Zaključcima objavljenim u Službenim novinama Grada Pazina 26/17.

GKP-Financijsko izvješće za 2016

GKP-Izvješće o radu za 2016

MGP-Financijski izvjestaj za 2016.

MGP-Izvjestaj o radu za 2016.

POU Pazin-Financijsko izvješće za 2016

POU Pazin-Izvješće o radu za 2016

Izvješća o radu i Financijska izvješća Gradske knjižnice Pazin, Muzeja Grada Pazina i Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2017. godinu prihvaćena su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 15. svibnja 2018. godine, Zaključcima objavljenim u Službenim novinama Grada Pazina 15/18.

GKP-Financijsko izvješće za 2017

GKP-Izvješće o radu za 2017

MGP-Financijski izvještaj za 2017

MGP-Izvještaj o radu za 2017

POU Pazin-Financijski izvještaj za 2017

POU Pazin-Izvještaj o radu za 2017

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.