Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Program EU

programi-euU sklopu publikacije dan je pregled projekata koji su provedeni ili koji se trenutno provode, uključujući informacije o općem i/ili specifičnim ciljevima, glavnim aktivnostima, partneru te vrijednostima projekta. Nadamo se da će ovaj priručnik biti poticaj udrugama, a posebno regionalnoj, lokalnoj, a i državnoj upravi da sustavnije prikupljaju informacije i pisane tragove o provedenim projektima, koji će koristiti kao materijal za daljnje učenje i prilagodbu u programiranju i identifikaciji projekata u Hrvatskoj. Jednako tako, nadamo se da će doprinijeti većoj informiranosti o fondovima Europske unije i iskustvima u korištenju istih u Hrvatskoj.

 

Program EU (531 KB)

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.