Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine

Nacionalna strategijaNacionalna strategija daje smjernice za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva do 2016. godine kako bi se još više unaprijedio pravni, financijski i institucionalni sustav potpore djelovanju organizacija civilnog društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja u Hrvatskoj, ali i važnih dionika u oblikovanju i provedbi politika Europske unije. Također, Strategija uključuje konkretne rokove i nositelje njihove provedbe, izvore sredstava za provedbu planiranih mjera i aktivnosti, kao i pokazatelje za mjerenje uspješnosti provedbe.

 

PDF_Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.