Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Publikacije za udruge

Sudjelovanje građana i građanki u procesima donošenja odluka

Priručnik ima za cilj povećati sposobnosti OCD-a u domeni građanskog sudjelovanja u procesu odlučivanja.   Sudjelovanje gradjana i gradjanki u procesima donosenja odluka (3.418 KB)

Zagovaranje i lobiranje u svrhu društvenih promjena

Zagovaranje i lobiranje ključni su za svakog poduzetnika, političara ili skupinu civilnog društva. Njihov izostanak dovodi u pitanje kvalitetu donošenja odluka. Ovaj priručnik pomaže vjerodostojno, legitimno i odgovorno poboljšati kvalitetu i učinkovitost zagovaranja, lobiranja i utjecaja na politike. Zagovaranje i lobiranje u svrhu drustvenih promjena (6.349 KB)

Program EU

U sklopu publikacije dan je pregled projekata koji su provedeni ili koji se trenutno provode, uključujući informacije o općem i/ili specifičnim ciljevima, glavnim aktivnostima, partneru te vrijednostima projekta. Nadamo se da će ovaj priručnik biti poticaj udrugama, a posebno regionalnoj, lokalnoj, a i državnoj upravi da sustavnije prikupljaju informacije i pisane tragove o provedenim projektima, […]

Prikupljanje sredstava i pristup fondovima EU

Cilj je priručnika povećati kapacitete organizacija civilnog društva za prikupljanje sredstava općenito, kao i za povlačenje EU sredstava, a kako bi se time povećala održivost organizacija.   Prikupljanje sredstava i pristup fondovima EU (2.770 KB)

Kako unaprijediti volontiranje? Preporuke temeljene na istraživanju

Polaznu osnovu za definiranje preporuka za unaprjeđenje volontiranja čine ključni nalazi provedenog istraživanja o uključenosi građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad na području Primorsko-goranske županije u 2006. godini.     Kako unaprijediti volontiranje (145 KB)

Menadžment za organizacije civilnog društva

Priručnik donosi praktične alate za analizu organizacijskog razvoja kojima je cilj povećati interne kapacitete OCD-a i time postići veću učinkovitost njihovih aktivnosti.   Menadzment za organizacije civilnog drustva (4.069 KB)

Razvoj i upravljanje projektima financiranim sredstvima Europske unije

Priručnik o razvoju i menadžmentu projekata financiranih sredstvima EU želi povećati kapacitete povlačenja sredstava EU od strane organizacija civilnog društva te olakšati upravljanje projektima financiranim sredstvima EU.     Razvoj i upravljanje projektima financiranim sredstvima Europske unije (3.548 KB)

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine

Nacionalna strategija daje smjernice za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva do 2016. godine kako bi se još više unaprijedio pravni, financijski i institucionalni sustav potpore djelovanju organizacija civilnog društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja u Hrvatskoj, ali i važnih dionika u oblikovanju i provedbi politika Europske unije. Također, Strategija uključuje konkretne rokove i […]

Vodič kroz DC Veli Jože

Sve o prostoru i djelovanju Društvenog centra Veli Jože možete pročitati u reklamnoj knjižici Centra.   Društveni centar Veli Jože (2.677 KB)

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.