Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Gradsko izborno povjerenstvo – objava pravovaljanih kandidacijskih i zbirnih lista

Na temelju članka 9. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 8/13.) Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje objavljuje pravovaljane knadidacijske liste i zbirne liste za izbor članova /članica Vijeća mjesnih odbora Grada Pazina kako slijedi:

VMO BERAM
VMO GRDOSELO
VMO HEKI
VMO KAŠĆERGA
VMO KRŠIKLA
VMO LINDAR
VMO STARI PAZIN
VMO PAZIN
VMO ZABREŽANI
VMO ZAMASK
VMO ZAREČJE

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.