Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjere za pomoć gospodarskom sektoru COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Gradsko vijeće Grada Pazina je na svojoj posljednjoj sjednici 2020. godine donijelo Odluku o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 za mjesec prosinac 2020. te siječanj 2021. a sve s ciljem pomoći i rasterećenja poduzetnika odnosno kao poticaj za zadržavanje radnih mjesta te rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije koronavirusa.
Poduzetnicima s područja Grada Pazina osim mjera utvrđenih na razini Vlade Republike Hrvatske, omogućeno je zatražiti odgodu plaćanja računa komunalne naknade na rok od dvanaest mjeseci – za mjesec prosinac 2020. odnosno do normalizacije poslovanja i obustave mjera zabrane rada i ponašanja, a najdulje do 31. siječnja 2021. godine i to za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja.
Također moguće je oslobađanje od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada za mjesec prosinac 2020. odnosno do normalizacije poslovanja i obustave mjera zabrane rada i ponašanja, a najdulje do 31. siječnja 2021. godine, za sve prostore koji su obuhvaćeni zabranom poslovanja u Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama, osim za one poduzetnike kojima je odobreno sufinanciranje istih fiksnih troškova putem Mjera nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) Porezne uprave Republike Hrvatske.
Da bi se mogle odobriti odgode i oslobađanje, poduzetnici moraju ispuniti dva uvjeta: – da su u prethodnoj godini imali ukupne prihode do 7,5 milijuna kuna te da nemaju dospjela dugovanja na dan 30.09.2020. godine prema Gradu Pazinu, kao niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pazina.
Iz ovih potpora izuzeta su sva gradska, županijska i državna poduzeća kao i poduzeća u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, Savezi, udruge, ustanove i ostale slične organizacije ili ustanove neovisno o vlasništvu ili suvlasništvu.
Zahtjev za sve navedene mjere se zajedno s potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti e-mailom na adresu gospodarstvo@pazin.hr

Zahtjev – 3. set mjera.pdf

Obrazac IZJ – 2020. poduzetnici.doc

Skupna izjava 2020.doc

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike