Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjere za pomoć gospodarskom sektoru COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Gradonačelnik Grada Pazina, Renato Krulčić donio je dva seta mjera za pomoć gospodarskom sektoru tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Cilj mjera je rasterećenje poduzetnika tijekom trajanja posebnih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Istarske županije koje su donijete u cilju sprječavanja epidemije bolesti COVID-19. Putem ovih mjera se poduzetnicima želi dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta ali i za rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije.

Gospodarskim subjektima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020. godine te Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine odnosno kojima je umanjena ili onemogućena poslovna djelatnost, odobrava se:

PRVI SET MJERA: (ožujak 2020.) 

• Oslobođenje plaćanja poreza na potrošnju
Oslobođenje plaćanja Poreza na potrošnju za mjesec ožujak 2020. godine za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite, te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020.
Za obveznike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja cesijom će se uplatiti obračunati iznos poreza na potrošnju za mjesec ožujak.
Za oslobođenje nije potrebno prilagati posebni zahtjev.
Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta: [email protected]; tel: 635-107, 635-093

• Odgoda dospijeća plaćanja komunalne naknade
Odgoda plaćanja izdanih računa za komunalnu naknadu do 30. lipnja 2020. godine za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020., te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020.
Dospijeće svih računa za komunalnu naknadu obveznicima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada navedenim u točki 1. za period ograničenog poslovanja biti će 30. lipnja 2020. godine.
Za korištenje odgode nije potrebno prilagati posebni zahtjev.
Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta: [email protected]n.hr; tel: 635-107, 635-093

• Mogućnost obročnog plaćanja komunalnog doprinosa
Obveznicima kojima je utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja za komunalni doprinos od 01. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane odobrava se obročno, beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše 6 mjeseci.
Obveznici iz točke 2. mogu svoje pravo ostvariti putem Zahtjeva za ostvarivanje prava za pomoć gospodarskom sektoru tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Zahtjev.doc
Na temelju osnovanog i opravdanog zahtjeva, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo donijeti će Rješenje o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu, odnosno rješenje o Zahtjevu iz točke 2.1. biti će ugrađeno u Rješenje o komunalnom doprinosu.
Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta:[email protected]; tel: 635-107, 635-093

• Umanjenje zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada
Odobrava se za 50% smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, počevši od mjeseca ožujka 2020. godine pa do ukidanja mjera zabrane i ograničenja za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020. godine te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja stožera civilne zaštite RH od 1.03.2020. godine.
Pravni subjekti mogu smanjenu zakupninu za mjesec ožujak platiti u obrocima.
Za podmirene obveze za mjesec ožujak neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.
Za obveznike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada izdati će se odobrenje računa u visini 50% zakupnine za mjesec ožujak.
Pravni subjekti mogu smanjenu zakupninu za mjesec ožujak platiti u obrocima a to svoje pravo mogu ostvariti putem Zahtjeva za ostvarivanje prava za pomoć gospodarskom sektoru tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Zahtjev.doc  Na temelju osnovanog i opravdanog Zahtjeva Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i zakupoprimac sklopiti će ugovor o obročnoj otplati.
Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta: [email protected]; tel:635-107, 635-093

• Oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina
U cijelosti se oslobađaju obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina, koji nisu u mogućnosti koristiti javnu površinu ili je njihovo korištenje ograničeno uslijed nastupa posebnih okolnosti, kojima je izdano Rješenje o porezu na korištenje javne površine a čije je poslovanje obuhvaćeno mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite te Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine. Oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina odnosi se na period od 01. ožujka 2020. godine do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane. Za podmirene navedene obveze za mjesec ožujak neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.
Obveznici mogu svoje pravo zatražiti putem Zahtjeva za ostvarivanje prava za pomoć gospodarskom sektoru tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Zahtjev.doc
Na temelju osnovanog i opravdanog zahtjeva, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo donijeti će Rješenje o izmjeni Rješenja o porezu na korištenje javnih površina.
Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta: [email protected]; tel: 635-107, 635-093

• Odgoda dospijeća plaćanja naknade za uređenje voda
Odgoda plaćanja izdanih računa za naknadu za uređenje voda do 30. lipnja 2020. godine za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020., te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020.
Dospijeće svih računa za naknadu za uređenje voda obveznicima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada navedenim u točki 6. za period ograničenog poslovanja biti će 30. lipnja 2020. godine.
Za korištenje odgode nije potrebno prilagati posebni zahtjev.
Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta: [email protected]; tel:635-107, 635-093

• Sufinanciranje cijene usluga obrtima za dadilje
Sufinanciranje cijene usluga obrtima za dadilje za period od 13. ožujka do 14. travnja 2020. godine, odnosno do prestanka trajanja ograničenja rada predškolskih ustanova i drugih oblika skrbi o djeci. Grad Pazin će cijenu usluga obrta za dadilje sufinancirati prema Odluci Gradonačelnika Grada Pazina o sufinanciranju cijene usluga predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i obrta za dadilje za pedagošku godinu 2019/2020. KLASA: 601-01/19-01/15, URBROJ: 2163/01-01-01-19-2 od 26. kolovoza 2019. godine.
Nije potrebno prilagati posebni zahtjev.
Kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
e-pošta: [email protected]; tel:635-107, 635-093

DRUGI SET MJERA: (travanj 2020.)

• Oslobođenje mjesečnih iznosa zakupnine
Oslobođenje mjesečnih iznosa zakupnine do prestanka mjera zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog posebnih okolnosti, a najduže do 30. lipnja 2020. godine. Korištenje mjere odobrava se za one zakupce koji kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete:
– da ostvaruju pad prometa i poslovanja od najmanje 20% u mjesecu za koji se traži oslobađanje plaćanja, u odnosu na isti mjesec prethodne godine,
– da na godišnjoj razini ostvaruju prihode u iznosu do 7.500.000,00 kuna za što se kao osnova uzima podatak o prihodu za 2019. godinu,
– da u trenutku podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja nemaju dugovanja prema Gradu Pazinu niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pazina za obveze čije dospijeće je bilo do 29.02.2020. godine.
Gospodarski subjekti koji udovoljavaju navedenim uvjetima, dužni su Gradu Pazinu podnijeti Zahtjev s pripadajućim prilozima, putem pošte ili e-maila: [email protected]; tel:635-107, 635-093
Grad Pazin će temeljem osnovanog i opravdanog zahtjeva izdati odobrenje računa u visini oslobađanja zakupnine.
Za eventualno podmirene obveze neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.

Zahtjev – 2. set mjera.doc

• Oslobođenje mjesečnih iznosa komunalne naknade
Oslobođenje mjesečnih iznosa komunalne naknade, do prestanka mjera zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog posebnih okolnosti, a najduže do 30. lipnja 2020. godine. Korištenje mjere odobrava se za gospodarske subjekte koji kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete:
– da ostvaruju pad prometa i poslovanja od najmanje 20% u mjesecu za koji se traži oslobađanje plaćanja, u odnosu na isti mjesec prethodne godine
– da na godišnjoj razini ostvaruju prihode u iznosu do 7.500.000,00 kuna za što se kao osnova uzima podatak o prihodu za 2019. godinu,
– da u trenutku podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja nemaju dugovanja prema Gradu Pazinu niti prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pazina za obveze čije dospijeće je bilo do 29.02.2020. godine.
Gospodarski subjekti koji udovoljavaju navedenim uvjetima, dužni su Gradu Pazinu podnijeti Zahtjev s pripadajućim prilozima, putem pošte ili e-maila: [email protected]; tel:635-107, 635-093
Grad Pazin će temeljem osnovanog i opravdanog zahtjeva izdati odobrenje računa u visini oslobađanja komunalne naknade.
Za eventualno podmirene obveze neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.

Zahtjev – 2. set mjera.doc

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.