Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Indeks razvijenosti

Grad Pazin je svrstan u IV. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100% i 125% prosjeka Republike Hrvatske sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 158/13.) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2014. godine. Podatke o vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazateljima za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj i lokalnoj razini objavljuje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Vrijednost indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti za Grad Pazin

Izvor: MRRFEU, izračun – 27.12.2013. g.

 

Prema Uredbi o indeksu razvijenosti („Narodne novine“ broj 63/10. i 158/13.) indeks razvijenosti izračunava se na temelju slijedećih pokazatelja:

  1. stope nezaposlenosti,
  2. dohotka po stanovniku,
  3. proračunskih prihoda jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku,
  4. općega kretanja stanovništva,
  5. stope obrazovanosti.

Izračun se temelji na podacima u razdoblju od tri godine koje prethode postupku ocjenjivanja, odnosno podataka prema rezultatima zadnjeg popisa stanovništva, ukoliko godišnje serije podataka nisu dostupne.

Izvještaj o stanju gospodarstva

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.