Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Izbori za vijeća mjesnih odbora 2019.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA VMO GRADA PAZINA

REZULTATI IZBORA ZA VMO GRADA PAZINA

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.