Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Izbori za vijeća mjesnih odbora 17.5.2015.

Gradsko izborno povjerenstvo – rezultati izbora

U skladu s člankom 27. stavak 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 8/13.), Gradsko izborno povjerenstvo objavljuje rezultate izbora za vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje, održanih 17. svibnja 2015.
Saznajte više »

Gradsko izborno povjerenstvo – rješenja o imenovanju biračkih odbora za provedbu izbora za Vijeća mjesnih odbora Grada Pazina

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 7. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 8/13.), Gradsko izborno povjerenstvo donosi rješenja o imenovanju biračkih odbora (BO) za provedbu izbora za Vijeća mjesnih odbora Grada Pazina:
Saznajte više »

Gradsko izborno povjerenstvo – obavijest o načinu podnošenja prigovora zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 8/13) prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja za izbore koji će se održati 17. svibnja 2015. godine za vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje, imaju pravo podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijskih listi birača ili najmanje 5% birača mjesnog odbora u kojem se provode izbori.
Saznajte više »

Gradsko izborno povjerenstvo – objava pravovaljanih kandidacijskih i zbirnih lista

Na temelju članka 9. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 8/13.) Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje objavljuje pravovaljane knadidacijske liste i zbirne liste za izbor članova /članica Vijeća mjesnih odbora Grada Pazina kako slijedi:
Saznajte više »

Gradsko izborno povjerenstvo – obavijest o dostavi Lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA/ICA
vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje

o b a v j e š t a v a
političke stranke i birače da Liste za izbor članova Vijeća MO koji će se održati 17. svibnja 2015. mogu dostaviti najkasnije do 29. travnja 2015. Povjerenstvu, Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, I. kat soba broj 19, i to svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, a u dane dežurstva kako slijedi

VRIJEME DEŽURSTVA

27. i 28. travnja 2015. (ponedjeljak i utorak) od 8,00 do 18,00 sati,
29. travnja 2015. (srijeda) od 8,00 do 24,00 sata.

Sve informacije i obavijesti na www.pazin.hr, IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 17.5.2015., osobno putem telefona 624-208 ili 624-111 (interni 116 i 72) ili u sjedištu Povjerenstava.

Pazin, 15. travnja 2015.

GRADSKO POVJERENSTVO ZA IZBOR VMO

Gradsko izborno povjerenstvo – objava podataka o broju birača po Mjesnim odborima Grada Pazina

Temeljem članka 6. stavaka 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 8/13), kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu „kandidacijsku listu grupe birača“ za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti potpise birača, u postotku ili u broju od ukupnog broja birača upisanih u popis birača s područja dotičnog mjesnog odbora. Temeljem članka 6. stavaka 5. Gradsko izborno povjerenstvo objavljuje Podatke o broju birača po mjesnim odborima Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje, koje možete preuzeti  ovdje.

Gradsko izborno povjerenstvo – objava obvezatnih uputa i obrazaca za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Pazina

Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje na sjednici održanoj 15. travnja 2015., propisalo je obvezatne upute za rad tijela koja provode izbore i obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora koji će se provesti 17. svibnja 2015. godine, te objavljuje:
Saznajte više »

Priprema registra birača za održavanje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Pazina

Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina. za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 17. svibnja 2015. godine.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu svog prebivališta zaključno do srijede, 06. svibnja 2015. godine.

Ovdje možete preuzeti Objavu Biračima.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.