Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Izbori za vijeća mjesnih odbora 17.5.2015.

Gradsko izborno povjerenstvo – rezultati izbora

U skladu s člankom 27. stavak 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 8/13.), Gradsko izborno povjerenstvo objavljuje rezultate izbora za vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje, održanih 17. svibnja 2015.
Saznajte više »

Gradsko izborno povjerenstvo – rješenja o imenovanju biračkih odbora za provedbu izbora za Vijeća mjesnih odbora Grada Pazina

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 7. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 8/13.), Gradsko izborno povjerenstvo donosi rješenja o imenovanju biračkih odbora (BO) za provedbu izbora za Vijeća mjesnih odbora Grada Pazina:
Saznajte više »

Gradsko izborno povjerenstvo – obavijest o načinu podnošenja prigovora zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 8/13) prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja za izbore koji će se održati 17. svibnja 2015. godine za vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje, imaju pravo podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijskih listi birača ili najmanje 5% birača mjesnog odbora u kojem se provode izbori.
Saznajte više »

Gradsko izborno povjerenstvo – obavijest o dostavi Lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA/ICA
vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje

o b a v j e š t a v a
političke stranke i birače da Liste za izbor članova Vijeća MO koji će se održati 17. svibnja 2015. mogu dostaviti najkasnije do 29. travnja 2015. Povjerenstvu, Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, I. kat soba broj 19, i to svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, a u dane dežurstva kako slijedi

VRIJEME DEŽURSTVA

27. i 28. travnja 2015. (ponedjeljak i utorak) od 8,00 do 18,00 sati,
29. travnja 2015. (srijeda) od 8,00 do 24,00 sata.

Sve informacije i obavijesti na www.pazin.hr, IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 17.5.2015., osobno putem telefona 624-208 ili 624-111 (interni 116 i 72) ili u sjedištu Povjerenstava.

Pazin, 15. travnja 2015.

GRADSKO POVJERENSTVO ZA IZBOR VMO

Gradsko izborno povjerenstvo – objava podataka o broju birača po Mjesnim odborima Grada Pazina

Temeljem članka 6. stavaka 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 8/13), kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu „kandidacijsku listu grupe birača“ za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti potpise birača, u postotku ili u broju od ukupnog broja birača upisanih u popis birača s područja dotičnog mjesnog odbora. Temeljem članka 6. stavaka 5. Gradsko izborno povjerenstvo objavljuje Podatke o broju birača po mjesnim odborima Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje, koje možete preuzeti  ovdje.