Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Božićni sajam Veseli prosinac – Javni poziv izlagačima

veseli-prosinac-u-Pazinu-zlatna-860x413Pozivamo sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje prodaje robe a koje imaju u svom asortimanu: ukrasne i umjetničke predmete, nakit, božićno-novogodišnje ukrase, igračke, čestitke, suvenire, svijeće, aranžmane, zatim prigodne prehrambene proizvode kao što su bomboni, kolači, orasi, lješnjaci, tradicionalni Istarski proizvodi (med, vino, rakija…), i druge predmete opće uporabe, te zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na otvorenom prostoru  da iskažu interes za sudjelovanje na Božićnom sajmu u Pazinu.

Sajam će se održati na štandovima u Pazinu na Trgu Slobode,u natkrivenom prostoru sa pozornicom u razdoblju od 16. do 24. prosinca 2015. godine. Sajam će se odvijati u trajanju od 10:00 do 20:00 sati, uz obavezu sudjelovanja izlagača svaki dan najkraće od 10:00 do 16:00 sati.

U prigodno dekoriranom natkrivenom prostoru veličine 300 m2 na središnjem gradskom trgu bit će postavljeno 20 štandova, jedan pokretni ugostiteljski objekt za prodaju hrane i pića i pozornica na kojoj će se svakodnevno odvijati programi u organizaciji lokalnih izvođača, udruga i ustanova.

Uz natkriveni prostor sajma predviđena si dodatna tri (3) mjesta za male pokretne ugostiteljske objekte (palačinke, fritule i sl.), te jedan prostor za prodaju božićnih drvaca.

Završetak sajma i demontaža svih objekata u natkrivenom prostoru predviđena je za 24. prosinca nakon 16:00 sati.  Skica s rasporedom objekata nalazi se u prilogu.

Pravo na sudjelovanje:

Pravo sudjelovanja na Festivalu imaju sve fizičke i pravne osobe koje su uredno popunile, ovjerile i dostavile Prijavu za sudjelovanje.

Božićni sajam može primiti ograničen broj štandova, a pravo prvenstva stječe se datumom prijave.

 Izlagači se dijele u 4 osnovne grupe:

 1. Štandovi dimenzija 200×100 cm (u natkrivenom prostoru);
 2. Ugostiteljski objekt za prodaju hrane i pića (do 20 m2 u natkrivenom prostoru);
 3. Mali pokretni ugostiteljski objekti (fritule, palačinke, kokice, šećerna vuna i sl.) – u ulici 25. rujna;
 4. Izlagači božićnih drvaca, površina do 30 m2 izvan natkrivenog prostora.

Svaki izlagač je dužan voditi računa o poštivanju pravnih propisa Republike Hrvatske. U slučaju kršenja pravnih propisa RH od strane izlagača, sankciju za navedene prekršaje i kaznu snosi isključivo izlagač. Ukoliko izlagač prodaje proizvode za koje je potrebno imati sanitarne, carinske i ine dozvole (o ispravnosti proizvoda itd.), isti je dužan dozvole sam ishodovati te odgovara za eventualne propuste i snosi kazne zbog ne imanja istih.

 Uvjeti i naknade za sudjelovanje:

 1. Štandovi iz grupe 1: Sudjelovanje na Božićnom sajmu 2015. i korištenje štandova odobrava se zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama registriranima za prodaju prigodnog blagdanskog i darovnog asortimana uz naknadu od 200,00 kuna za svo vrijeme trajanja sajma. Neprofitne udruge i ustanove (isključivo one registrirane u Pazinu) imaju pravo na sudjelovanje bez naknade. Štand osigurava Grad Pazin a veličina štanda je cca 200cm x 100cm, sa sandukom (fotografije u prilogu). Predviđeni ukupan broj štandova na sajmu je dvadeset (20).
 2. Ugostiteljski objekti iz grupe 2: Sudjelovanje na Božićnom sajmu 2015. odobrava se zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti koje na otvorenom prostoru mogu ponuditi tople napitke (čaj, kuhano vino, kompoti i slično) te druga pića i-ili hranu. Sudjelovanje se odobrava uz naknadu od 300,00 kn za svo vrijeme trajanja sajma. Šank za vršenje prodaje u natkrivenom prostoru osigurava odabrani ugostiteljski objekt. Osim datuma prijave prednost pri odabiru imat će subjekti sa raznovrsnijom ponudom. Predviđeno je mjesto za jedan ugostiteljski objekt veličine do 20 m2.
 3.  Mali pokretni ugostiteljski objekti iz grupe 3: Sudjelovanje na Božićnom sajmu 2015. odobrava se zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje prodaje palačinki, fritula, šećerne vune, kokica, kestena i slično na otvorenom uz naknadu od 200,00 kuna za svo vrijeme trajanja sajma. Pokretni objekti bit će postavljeni u ulici 25. rujna, na otvorenom nenatkrivenom prostoru. Grad Pazin osigurava priključak na struju. Predviđena su maksimalno 3 mjesta za pokretne objekte isključivo različitih vrsta ponude. U slučaju manjeg broja prijava za štandove iz grupe 1, objekte iz grupe 3 moguće je smjestiti u natkriveni prostor na Trgu slobode.
 4.  Izlagači božićnih drvaca iz grupe 4: Sudjelovanje na Božićnom sajmu 2015. odobrava se zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje prodaje božićnih drvaca. Područje predviđeno za vršenje prodaje površine do 20 m2 nalazi se izvan natkrivenog prostora i odobrava se uz naknadu od 4,00 kn po kvadratnom metru dnevno (za svo vrijeme trajanja sajma. Predviđeno je mjesto za jednog izlagača.

Skica izlagačkog prostora božićnog sajma u Pazinu i rasporeda objekata nalazi se u prilogu ovom Pozivu.

Prijave se zaprimaju isključivo na ispunjenoj prijavnici do petka 04. prosinca 2015. godine (bez obzira na način prijave) ili do popunjenosti kapaciteta, i to:

– elektronskim putem na e-mail adresu: [email protected];
– poštom ili osobno na adresu: Grad Pazin, Ured Grada; Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin.

Molimo da prijavu obavezno dostavite na definiranom obrascu prijavnice koji nalazi se u prilogu Javnom pozivu.

Napomena: zainteresirani za vršenje prodaje izvan vremena trajanja sajma mogu zahtjeve uputiti Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. Odobrene prijave sve dane izvan vremena trajanja sajma dužne su platiti komercijalnu naknadu prema Odluci o porezima Grada Pazina (Službene novine broj 34/13, 17/15)  a bit će smješteni na otvorenom prostoru duž ulice 25. rujna.

Za dodatne informacije možete nam se obratiti telefonom na broj: 052/635 091 i/li 635 102 (od 8 do 15 sati).

Prilozi:

 1. Prijavnica za izlagače:   Božićni sajam_Prijavnica za izlagače.pdf
 2. Skica božićnog šatora u prostoru:  Skica božićnog šatora (ortofoto).pdf
 3. Skica božićnog šatora sa rasporedom objekata: Skica božićnog šatora.pdf