Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Arhiva

Arhiva

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanje naselja na području Grada Pazina

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95. do 36/15.), članka 17. stavak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Pazina“ broj 24/11., 24/12. i 26/13.), Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje JAVNI NATJEČAJ  za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada Pazina.doc

Poziv na predavanje o prezentiranju ciljeva i informiranje o provedbi IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Poštovani,

Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode informativnu kampanju o IAKS mjerama ruralnog razvoja.
Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da prisustvuju predavanjima na kojima će predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja prezentirati ciljeve te informirati prisutne o provedbi IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Saznajte više »

Javni poziv- prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Pazina za 2015. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 08/15.), Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Pazina.doc

Obavijest i upute kandidatima za prijam u službu Višeg referenta za opće poslove

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u javnom natječaju objavljene uvjete da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (dalje: testiranje) koje će se održati u utorak, 17. studenog 2015. godine s početkom u 9,00 sati u velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin  Saznajte više »

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.,  4/13. i 23/14.) i članka 3. stavka 1. točke 3. Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 16/07., 21/09., 19/10. i 22/12.), Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pazina.doc

 

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pazina

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09 i 4/13) i članka 3. stavka 1. točke 3. Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 16/07., 21/09., 19/10. i 22/12.), Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje Natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina.doc

Javni poziv – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Pazina za 2015. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 08/15.), Gradonačelnik Grada Pazina dana 16. travnja 2015. godine objavljuje Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Pazina.doc

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.