Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Arhiva

Arhiva

Završna konferencija Life SEC Adapt projekta održana u Anconi

18. lipnja 2019. u Anconi je održana završna konferencija Life SEC Adapt projekta na kojoj su sudjelovali i predstavnici Grada Pazina, a u sklopu koje su prezentirani rezultati provedbe aktivnosti. Projekt je započeo s provedbom u rujnu 2015. godine, a završava 30. lipnja 2019. za što je sufinanciranje osigurano sredstvima Europske unije iz LIFE programa čiji je cilj olakšanje prijelaza na niskougljično gospodarstvo. Saznajte više »

Life SEC Adapt na sajmu uspješnih LIFE projekata koji se provode u Hrvatskoj

U utorak, 12. veljače 2019., u Dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu je održana „LIFE konferencija – rezultati i dobrobiti LIFE projekata“ u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Na konferenciji su predstavljeni uspješni hrvatski i inozemni projekti te su prezentirane provedene aktivnosti, ostvareni rezultati i dobrobiti koje organizacija ima od implementacije takvih projekata. Saznajte više »

Održana radionica u sklopu Empowering projekta

Dana 13. srpnja 2018. održana je radionica u prostorijama Istarske razvojne agencije – IDA d.o.o. u svrhu izrade revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka, a u sklopu provedbe Empowering projekta. Grad Pazin je uključen kao jedinica lokalne samouprave čiji će se benefit prepoznati u  stjecanju znanja i vještina potrebnih za planiranje energetskih mjera u okviru potpisanog Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju.
Saznajte više »

U postupku je izrada revizije SEAP-a, pozivaju se građani grada Pazina da ispune anketu

Grad Pazin je započeo s izradom revizije Akcijskog plana plana energetski održivog razvitka (SEAP) u sklopu projekta Empowering na kojemu je Istarska razvojna agencija jedan od partnera, a za čiju realizaciju je potrebno ažurirati podatke kako bi se poboljšale mjere koje će doprinijeti postizanju ušteda na području Pazina. Saznajte više »

Potpisan Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije na dijelu nerazvrstane ceste NC0101 (NC500700 – Vela Traba – D48)

Danas, dana 19. lipnja 2018. godine, Gradonačelnik Renato Krulčić za Grad Pazin i član uprave Cesta d.o.o. Pula, Miro Mirković, potpisali su Ugovor predmet kojeg je izvođenje radova rekonstrukcije na dijelu nerazvrstane ceste NC0101 (NC500700- Vela Traba – D48)  od naselja Mala Traba do naselja Vela Traba, ukupne predračunske vrijednosti usluge 903.874,81 kn uključujući PDV. Saznajte više »

3. Istarski energetski dani – Grad Pazin i dalje planira uključivati građane u projekte

Održani su 3. Istarski energetski dani u Pazinu čiji je glavni cilj podizanje svijesti o energetskoj učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije. U četvrtak, 24. svibnja s početkom u 10,00 sati otvorenju su nazočili i predstavnici partnera u  organizaciji: Sandra Ćakić Kuhar, zamjenica župana Istarske županije, Renato Krulčić, gradonačelnik Grada Pazina, Valter Poropat, direktor Istarske regionalne energetske agencije te Dean Smolar, direktor Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, suorganizator energetskih dana u Pazinu.  Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.