Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna arhiva za veljača, 2022

Mjesečna arhiva za veljača, 2022

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.), članaka 8. i 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/14.) te članaka 22. i 31.a Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 6/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 22. veljače 2022. godine objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina.

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina.

 

 

Zaključak Gradskog vijeća Grada Pazina – Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina

 

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.), članaka 8. i 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/14.) te članaka 22. i 31.a Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 6/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 22. veljače 2022. godine donosu sljedeći

Saznajte više »

Komisija za izbor i imenovanja – obavijest za medije

 Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina na sjednici održanoj 08. veljače 2022. godine razmatrala je prispjele kandidature za izbor članova/članica i zamjenika članova/članica Savjeta mladih Grada Pazina te utvrdila da samo jedna prispjela kandidatura od njih šest ispunjava formalne uvjete.

 

KLASA: 021-06/21-01/02
URBROJ: 2163-01-2/2-22-16
Pazin, 22. veljače 2022.

Predsjednica Komisije
Tanja Grubiša, v.r.

 

Najavljen je AgroTerra Istra 2022. – međunarodni sajam poljoprivrede i pčelarstva u Pazinu

Od 22. do 24. travnja 2022. godine u Pazinu će se održati prvi međunarodni poljoprivredni sajam u Istri

 Danas (18.veljače 2022.) održana je konferencija za medije u kojoj je najavljen prvi međunarodni sajam poljoprivrede i pčelarstva u Istri – AgroTerra Istra 2022. koji će se održati u Pazinu od 22. do 24. travnja u prostoru Školsko gradske sportske dvorane i na površinama oko samog objekta. Saznajte više »

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina

Na  temelju  članka  96.  i  97.  Zakona  o  prostornom  uređenju  („Narodne  novine“  broj 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019) i Zaključka Gradonačelnice Grada Pazina KLASA: 350-02/20-01/04,  URBROJ:  2163-01-1/1-22-86  od  18. veljače 2022.  godine  nositelj  izrade  Upravni  odjel  za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina

Saznajte više »