Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna arhiva za svibanj, 2021

Mjesečna arhiva za svibanj, 2021

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja dionice nerazvrstane ceste oznake NC501080 (Lindarski križ (D64)-granica općine Gračišće-granica općine Žminj) u k.o. Lindar

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.), članka 8. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/13. i 17/15.) i Zaključaka („Službene novine Grada Pazina“ broj 40/16., 21/17., 27/17., 43/17., 44/18. i 9/19.) Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina objavljuje

 

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja

dionice nerazvrstane ceste oznake NC501080

(Lindarski križ (D64)-granica općine Gračišće-granica općine Žminj) u k.o. Lindar

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC501080 (Lindarski križ (D64) – granica općine Gračišće – granica općine Žminj) o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste u k.o. Lindar.

Opis dionice: dionica nerazvrstane ceste oznake NC501080 koja se evidentira – postojeća nerazvrstana cesta koja se proteže od raskrižja s novoizgrađenom državnom cestom oznake D64 – spojna cesta čvor Rogovići – Lindarski križ (D64) do administrativne granice između Grada Pazina i Općine Gračišće.

Grad Pazin započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Milorad Milanović, ing.geod. (broj ovlaštenja Geo 909) društva Geo Delo d.o.o. iz Pazina, sa sjedištem na adresi Muntriljska 7c, 52 000 Pazin.

Datum započinjanja obilježavanja granica zemljišta: 9. lipnja 2021. godine.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 29. lipnja 2021. godine, u vremenu od 08.00 – 14.00 sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo  Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin soba broj 34.

 

Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

Položen vijenac povodom Dana državnosti

Uoči Dana državnosti, koji se obilježava 30. svibnja,  delegacija Grada Pazina je 28.svibnja.2021. godine u 09,00 sati položila vijenac kod središnjeg križa na gradskom groblju  “Moj Mir” u Pazinu, kako bi uz minutu šutnje odali počast svim poginulima u Domovinskom ratu. Saznajte više »

PCR i antigenska testiranja za goste TZ središnje Istre

Na inicijativu Turističke zajednice središnje Istre, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije obavljat će testiranja na COVID -19 za goste područja spomenute turističke zajednice i to od srijede, 02. lipnja 2021.

Testiranja će se odvijati na COVID test pointu u Pazinu, na parkiralištu sa stražnje strane Spomen doma, na adresi Šetalište Pazinske gimnazije 1 i to ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 09 do 12 sati, isključivo uz prethodnu najavu, nakasnije dan ranije do 15 sati na e-mail: [email protected]. Tom prilikom na e-mail je potrebno dostaviti ime i prezime, datum rođenja, broj putovnice ili osobne iskaznice te broj mobitela i e-mail adresu. Saznajte više »

Program obilježavanja Dana Grada Pazina

Na konferenciji za mediji održanoj danas (28.svibnja.2021.) u Velikoj vijećnici Grada Pazina predstavljen je program obilježavanja Dana Grada Pazina. Grad Pazin tradicionalno povodom Dana Grada, organizira i podupire brojne i raznovrsne kulturne i sportske aktivnosti. Unatoč ograničenjima, Grad Pazin će i ove godine prigodno i prilagođeno situaciji obilježiti obljetnicu prvog spominjanja Pazina u pisanim dokumentima iz 983. godine.  Saznajte više »

Grad Pazin uskoro dobiva dvije edukativno-vizualne instalacije – Sunčani sat i Gnomon s putokazima

Zahvaljujući suradnji civilnog društva, javnog sektora i gospodarstvenika, Grad Pazin postat će bogatiji za čak dvije edukativno-vizualne instalacije. Projekt je to koji se provodi uz suradnju Astronomske udruge Vidulini (Žminj) čiji je osnovni cilj približiti svemirske znanosti i tehnologije svima zainteresiranima, za to još uvijek mnogima nepoznato područje. Uz suradnju s Osnovnom školom Vladimira Nazora u Pazinu, krajem lipnja u dvorištu škole postavit će se najstariji astronomski mjerni instrument – gnomon. Saznajte više »

OBAVIJEST O UPISU DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

Na temelju čl. 17.  i 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20-uredba)

 

 1. Sva djeca koja su do 1. travnja 2021. godine navršila šest godina života, upisuju se prema navedenom zakonu u prvi razred pripadajuće osnovne škole.

 

 1. Upisati se mogu i djeca koja navršavaju šest godina života nakon navedenog datuma, ukoliko imaju odobrenje Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije.

Saznajte više »

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-02/18-01/06, URBROJ: 2163/01-01-01-21-33 od 19. svibnja 2021. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne

 

 1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 19. svibnja 2021. godine.
 2. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 24. svibnja do 23. lipnja 2021. godine (30 dana) u radnom vremenu Spomen doma uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
 3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne bit će izložen u holu Spomen doma u Pazinu.
 4. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne održat će se 7. lipnja 2021. godine s početkom u 13:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina. 
 5. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno s 23. lipnja 2021. godine.
 6. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne mogu se dati na slijedeći način: upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida, davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju, davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku, na adresu: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin ili na e-mail adresu: [email protected]
 7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet izrade Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
 8. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.
 9. Pozivaju se sve zainteresirane osobe na sudjelovanje u Javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne.

 

Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

KLASA: 350-02/18-01/06
URBROJ: 2163/01-07-01-21-34
Pazin, 20. svibnja 2021.godine

 

 

U prilogu je Prijedlog za javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne :

 

UPU UTZ Ravne_Prijedlog Plana

UPU UTZ Ravne_PP-1.Koristenje i namjena povrsina

UPU UTZ Ravne_PP-2.Prometna i komunalna infrastrukturna mreza

UPU UTZ Ravne_PP-3.Uvjeti koristenja uredenja i zastite prostora

UPU UTZ Ravne_PP-4.Nacin i uvjeti gradnje

Glasajte za mlade pazinske inovatore iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile

U finalu izbora Drugog nacionalnog natječaja za najbolje hrvatske mlade inovatore – Student DIGI Award 2021. koji je pri kraju nalaze se i učenici Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile s projektom “Zdravomat”.Kada su razmišljali kako bi spojili grad i selo, poljoprivredu i urbanu sredinu, učenicima 4.k razreda Fabijanu Boldinu, Albertu Šujeviću, Stefanu Turkoviću i Paulu Paljuhu na čelu s razrednicom, mentoricom i profesoricom ekonomske skupine predmeta Sanjom Prodan palo je na pamet osmisliti Zdravomat.

Saznajte više »

Međunarodni dan muzeja u Pazinu obilježen otvorenjem izložbe “DOBRO DOŠLI!”

U utorak, 18. svibnja, na Međunarodni dan muzeja, u Muzeju grada Pazina je otvorena izložba DOBRO DOŠLI! – posvećena 75-toj godišnjici boravka Međusavezničke komisije za razgraničenje u Istri.

Izložba nas vraća u ožujak 1946. godine. Naime, završetkom Drugog svjetskog rata, nisu definirane granice između Italije i Jugoslavije, već je sporni teritorij podijeljen na Zone A i B. Saznajte više »