Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna arhiva za siječanj, 2021

Mjesečna arhiva za siječanj, 2021

DETALJNI PLAN UREĐENJA CENTAR SJEVER I – izmjene i dopune – PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

 

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12.), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 53/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

 

                                                                                      PONOVNU JAVNU RASPRAVU

                                          o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar sjever I

 

 1. Javna rasprava će se održati u razdoblju 22. siječnja 2021. do 29. siječnja 2021. godine
  (8 dana)
  u radnom vremenu Spomen doma uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
 2. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog plana bit će izložen u holu Spomen doma u Pazinu. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama – www.pazin.hr.
 3. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana 26. siječnja 2021. godine s početkom u 15:00 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 20. ožujka 2020. livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Pazina na dan javnog izlaganja.
 4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno s 29. siječnja 2021. godine.
 5. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
 • postavljaju pitanja putem livestream servisa o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja,
 • o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
 • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
 1. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u javnoj raspravi.
 2. Prijedlozi i primjedbe, potpisani imenom i prezimenom i s adresom podnositelja, dostavljaju se nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na e-mail adresu marina.svetic@pazin.hr.
 3. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

KLASA: 350-01/08-01/29

URBROJ: 2163/01-07-03-21-48

Pazin, 13. siječnja 2021. godine

U prilogu je Prijedlog za ponovnu javnu raspravu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar sjever I.:

 

DPU CS1_ID – 1 – namjena_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2a – promet_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2b – telekomunikacije_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2c – elektroopskrba_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2d – vodoopskrba_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2e – odvodnja_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 3 – uvjeti gradnje_PJR.pdf DPU CS1_ID – tekst_PJR.pdf

Prijavljen projekt Rekonstrukcija atletske staze i nogometnog igrališta Pazin

Projektni prijedlog Rekonstrukcija atletske staze i nogometnog igrališta Pazin prijavljen je 20. siječnja 2021. godine na natječaj Ministarstva turizma i sporta: NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI.

Projektni prijedlog uključuje rekonstrukciju postojeće atletske staze i nogometnog igrališta te izgradnju borilišta (skok u dalj i troskok, bacanje kugle, bacanje koplja i skok u vis) te uključuje i nabavu atletske opreme za borilište. Rekonstrukcija postojeće atletske staze podrazumijeva i rješavanje oborinske odvodnje. Rekonstrukcija nogometnog igrališta uključuje rješavanje odvodnje (drenažu) i ugradnju sustava navodnjavanja. Saznajte više »

Obavijest! Testiranje građana na COVID-19

Obavještavamo građane da će se testiranje PCR testovima od petka 22. siječnja 2021. godine ponovno obavljati na parkiralištu Doma zdravlja Pazin – Drive in – radnim danom od 8.00 do 8.30 sati.

Primopredaja prvog dijela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na „kućnom pragu“

Danas, 14. siječnja 2021. godine, na reciklažom dvorištu Jelenčići u Pazinu službeno je obilježena primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje papira i kartona na kućnom pragu za kućanstva s područja grada Pazina.

Radi se o 1700 spremnika zapremnine 240 litara sufinanciranih u 85% iznosu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Saznajte više »

Pazinski Sindikat umirovljenika za stradale u potresu

Pazinska podružnica Sindikata umirovljenika Hrvatske poznata po svom humanitarnom djelovanju aktivno se uključila u prikupljanje pomoći  za stradale u potresu na Baniji. U dogovoru s istarskim aktivistima i koordinaciji s Gradom Pazinom, u dva je dana prikupljena iznimna količina posteljine i ostalih potrepština. Pozivu pazinskih umirovljenika odazvali su se mnogi Pazinci, ali i žitelji drugih dijelova Istre.  Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.