Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna arhiva za siječanj, 2021

Mjesečna arhiva za siječanj, 2021

Održana edukativna radionica Grad Bez Pesticida

U srijedu, 27. siječnja 2021. godine s početkom u 10.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina održana je edukativna radionica na temu Grad bez pesticida.

Podsjetimo se kako je Grad Pazin postao treći grad u Hrvatskoj i prvi u Istri koji se obvezao izbaciti korištenje pesticida na javnim gradskim površinama. Naime, edukativnoj radionici prethodilo je  potpisivanje Prisege o pridruživanju Europskoj Mreži Gradova bez pesticida.

Inače, „Gradovi bez pesticida“ projekt je koji provode brojni europski gradovi. Nakon prijelaznog perioda u kojem su osmišljeni učinkoviti načini gospodarenja zelenim površina bez upotrebe pesticida, gradovi poput Strasbourga, Copenhagena, Münstera i brojnih drugih, dijele svoje oduševljenje učinkovitošću alternativnih metoda te povratku suživotu s prirodom. Saznajte više »

Nastava u školama za niže razrede OŠ i maturante – mjere vrijede od 1. do 15. veljače 2021. godine

Temeljem procjene epidemiološke situacije Istarska županija i gradovi Pula, Rovinj, Poreč, Pazin, Labin i Umag, kao osnivači škola, u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Istarske županije donijeli su Odluku o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije u II. polugodištu školske godine 2020./2021.  – od 1. do 15. veljače 2021. godine kako slijedi:

Saznajte više »

Program Noći muzeja u Muzeju grada Pazina, 29. siječnja 2021.

Ovogodišnja Noć muzeja, ovog petka, (29. siječnja) u Muzeju grada Pazina obilježava se u dva dijela.

U prvom dijelu Muzej grada Pazina i Etnografski muzej Istre, smješteni u Pazinskom kaštelu, otvoreni su u redovno radno vrijeme uz besplatan ulaz za sve posjetitelje. Osim toga, sva izdanja Muzeja grada Pazina tog dana su na 50% popusta. Posjetitelji mogu razgledati stalne i povremene izložbe oba muzeja, uz naglasak na nedavno otvorenu izložbu Pišem ti pismo u Rotondi kaštela.

Drugi dio seli se u digitalnu sferu, gdje će, počevši od 18,00 sati, na web i Facebook stranici Muzeja grada Pazina i na web stranici nocmuzeja.hr posjetitelji moći pogledati digitalno predstavljanje restauriranih predmeta iz fundusa Muzeja. Saznajte više »

Epidemiološke mjere vezane za održavanje maškaranih povorki

Prema odluci Stožera civilne zaštite RH dozvoljeno je održavanje javnih događanja i okupljanja na kojima može biti do 25 osoba na jednom mjestu i gdje treba voditi računa da je razmak između osoba najmanje 1,5 metara na otvorenom, odnosno 2 m u zatvorenom prostoru.

Temeljem važeće odluke sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se strogih mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih odlukom. Saznajte više »

Pazin „grad u pokretu“

U utorak 26. siječnja 2021. godine, u Školsko-gradskoj sportskoj dvorani,  gradonačelnik Renato Krulčić potpisao je 1,7 milijuna kn vrijedne ugovore o sufinanciranju programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2021. godinu s trgovačkim društvom Pazin sport d.o.o. te Zajednicom sportskih udruga Grada Pazina.

Unapređenje sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa ostaje i dalje jedan od prioritetnih ciljeva Strategije razvoja Grada Pazina, sve kako bi djeca i mladi od malih nogu razvijala motoričke sposobnosti i usvojila vrijednosti kao što su fair play, solidarnost, timski rad i samopoštovanje.   Saznajte više »

DETALJNI PLAN UREĐENJA CENTAR SJEVER I – izmjene i dopune – PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

U nastavku se nalazi link za javno izlaganje prijedloga Plana 26. siječnja 2021. godine s početkom u 15:00 sati.

 

_____________________________________________________________________________________________________

APE d.o.o. is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Javna rasprava ID DPU Centar Sjever 1 (Grad Pazin)
Time: Jan 26, 2021 03:00 PM Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81911981746

Meeting ID: 819 1198 1746

_____________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12.), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 53/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar sjever I

 

 1. Javna rasprava će se održati u razdoblju 22. siječnja 2021. do 29. siječnja 2021. godine
  (8 dana)
  u radnom vremenu Spomen doma uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
 2. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog plana bit će izložen u holu Spomen doma u Pazinu. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama – www.pazin.hr.
 3. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana 26. siječnja 2021. godine s početkom u 15:00 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 20. ožujka 2020. livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Pazina na dan javnog izlaganja.
 4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno s 29. siječnja 2021. godine.
 5. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
 • postavljaju pitanja putem livestream servisa o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja,
 • o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
 • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
 1. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u javnoj raspravi.
 2. Prijedlozi i primjedbe, potpisani imenom i prezimenom i s adresom podnositelja, dostavljaju se nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na e-mail adresu [email protected].
 3. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

KLASA: 350-01/08-01/29

URBROJ: 2163/01-07-03-21-48

Pazin, 13. siječnja 2021. godine

U prilogu je Prijedlog za ponovnu javnu raspravu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar sjever I.:

 

DPU CS1_ID – 1 – namjena_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2a – promet_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2b – telekomunikacije_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2c – elektroopskrba_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2d – vodoopskrba_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2e – odvodnja_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 3 – uvjeti gradnje_PJR.pdf DPU CS1_ID – tekst_PJR.pdf

Prijavljen projekt Rekonstrukcija atletske staze i nogometnog igrališta Pazin

Projektni prijedlog Rekonstrukcija atletske staze i nogometnog igrališta Pazin prijavljen je 20. siječnja 2021. godine na natječaj Ministarstva turizma i sporta: NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI.

Projektni prijedlog uključuje rekonstrukciju postojeće atletske staze i nogometnog igrališta te izgradnju borilišta (skok u dalj i troskok, bacanje kugle, bacanje koplja i skok u vis) te uključuje i nabavu atletske opreme za borilište. Rekonstrukcija postojeće atletske staze podrazumijeva i rješavanje oborinske odvodnje. Rekonstrukcija nogometnog igrališta uključuje rješavanje odvodnje (drenažu) i ugradnju sustava navodnjavanja. Saznajte više »