Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna arhiva za listopad, 2020

Mjesečna arhiva za listopad, 2020

Afirmativna sjednica Savjeta mladih o novim projektima i aktivnostima

Redovitom sjednicom pazinski Savjet mladih nastavio je danas (20. listopada 2020.) sa svojim bogatim aktivnostima u ovoj godini u specifičnim epidemiološkim temama. Na redu su bile tri teme – evaluacija Dana mladih Istarske županije, početak projekta „Pazi(n) mladi!: jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini“ te rad Grada Pazina u projektu Europe Goes Local, što je proteklo u motiviranom i entuzijastičnom tonu.
Na sastanku su sudjelovali predsjednica Neva Ljuština, zamjenica predsjednice Lucija Jedrejčić, Lucija Zidarić, Marijo Ivanković i Valentina Rabar.
Saznajte više »

Predstavljanje studije projekta “Domaće od malih nogu”

Danas je u Pazinskom Spomen domu predstavljena Studija o mogućnostima povećanja potrošnje te uvođenja novih namirnica i proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvođača u odgojno-obrazovne ustanove.
Studija je izrađena u sklopu projekta kojeg zajednički provode lokalne akcijske grupe sa područja Istarske županije – LAG „Središnja Istra“, LAG „Sjeverna Istra“, LAG „Istočna Istra“ i LAG „Južna Istra“, a koji se financira iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020.

Saznajte više »

Pokrenuta nova kreditna linija “Poduzetnik Istarska županija 2020.”

Svečanim potpisivanjem ugovora za provedbu nove kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2020.“, između Istarske županije, gradova Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Pula, Poreč, Rovinj i Vodnjan, poslovnih banaka, HBOR-a te Istarske razvojne agencije, danas je i službeno aktivirana nova i najizdašnija do sada kreditna linija ukupnog kreditnog potencijala od 385 milijuna kuna, pri čemu Istarska županija i gradovi subvencioniraju kamatu s jedan posto iz županijskog i gradskih  proračuna.

Saznajte više »

Održana izborna sjednica Skupštine Turističke zajednice središnje Istre

Sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma koji je stupio na snagu 01. siječnja 2020., pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića i uz sudjelovanje direktorice Turističke zajednice središnje Istre Sanje Kantaruti, u srijedu 14.10.2020. u Pazinu, održana je izborna sjednica Skupštine Turističke zajednice središnje Istre (TZSI). Saznajte više »

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin”

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-02/20-01/01, URBROJ: 2163/01-01-01-20-15 od 15. listopada 2020. godine, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

   JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage

Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“

  1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 15. listopada 2020. godine.
  2. Javni uvid o prijedlogu Odluke održati će se u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u razdoblju od 26. listopada do 3. studenog 2020. godine (8 dana) u radnom vremenu gradske uprave Grada Pazina uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
  3. Javno izlaganje prijedloga Odluke održat će se 30. listopada 2020. godine s početkom u 13:00 sati u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina.
  4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi prijedlog Odluke mogu se dostaviti zaključno s 3. studenim 2020. godine na adresu Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.
  5. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
  6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
  7. Prijedlozi i primjedbe, potpisani imenom i prezimenom i s adresom podnositelja, dostavljaju se nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na e-mail adresu: [email protected].
  8. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

U prilogu je Prijedlog detaljnog plana uređenja “Stari Pazin” o stavljanju izvan snage:

1-1_Detaljna namjena povrsina_IZVAN SNAGE.pdf

1-2_Detaljna namjena povrsina_IZVAN SNAGE.pdf

2A-1_Promet_IZVAN SNAGE.pdf 2A-2_Promet_IZVAN SNAGE.pdf

2B-1_Telekomunikacijska mreza_IZVAN SNAGE.pdf

2B-2_Telekomunikacijska mreza_IZVAN SNAGE.pdf

2C-1_Elektroopskrba_IZVAN SNAGE.pdf

2C-2_Elektroopskrba_IZVAN SNAGE.pdf

2D-1_Vodoopskrba_IZVAN SNAGE.pdf

2D-2_Vodoopskrba_IZVAN SNAGE.pdf

2E-1_Odvodnja otpadnih voda_IZVAN SNAGE.pdf

2E-2_Odvodnja otpadnih voda_IZVAN SNAGE.pdf

3-1_Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina_IZVAN SNAGE.pdf

3-2_Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina_IZVAN SNAGE.pdf

4-1_Uvjeti gradnje_IZVAN SNAGE.pdf

4-2_Uvjeti gradnje_IZVAN SNAGE.pdf __

DPU Stari Pazin__Obrazlozenje_STAVLJANJA IZVAN SNAGE.pdf

 

 

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina