Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna arhiva za listopad, 2020

Mjesečna arhiva za listopad, 2020

Zbog velikog interesa trajanje gastro manifestacije „Jesen na pijatu u središnjoj Istri“ produljuje se do 15. studenog 2020.

Zbog velikog interesa gostiju, ali i samih ugostitelja, trajanje gastro manifestacije „Jesen na pijatu u središnjoj Istri“ produljuje se do 15. studenog 2020. (inicijalno trajanje bilo je od 16. do 31. listopada).U navedenom razdoblju, u ugostiteljskim objektima na području TZ središnje Istre nudit će se razna jela spravljena od jesenskih namirnica našeg podneblja, a sve u cilju jačanja  gastronomske ponude središnje Istre te daljnjeg povezivanja OPG-ova i ugostitelja u razdoblju posezone. Saznajte više »

Odluka o mjerama rasterećenja obveza građana tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

​Radi rasterećenja roditelja/skrbnika tijekom trajanja posebnih mjera donesenih s ciljem sprječavanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 donose se slijedeće mjere:

1.     Oslobađanje roditelja/skrbnika od plaćanja usluge vrtića

Zbog zaraze virusom SARS-CoV-2 ili zbog samoizolacije djeteta s područja Grada Pazina koje pohađa Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, a sukladno mišljenju epidemiologa, školskog liječnika, pedijatra i/ili liječnika opće prakse, po broju dnevnih izostanaka utvrđenih u liječničkoj ispričnici, roditelji/skrbnici oslobađaju se plaćanja cijene usluge vrtića u iznosu od 50 %.

Saznajte više »

Konačna Rang lista prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničke stipendije u šk. g. 2020/2021.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 26/17.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ , a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske godine 2020/2021., KLASA: 602-01/20-01/09, URBROJ: 2163/01-01-01-20-5 od 19. kolovoza 2020. godine, Gradonačelnik Grada Pazina utvrđuje 30. listopada 2020. godine Konačnu Rang listu prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničke stipendije u šk. g. 2020/2021.
Konačna rang lista učenika stipendista 2020 -2021.pdf

U tijeku 2,69 mil. kn vrijedna rekonstrukcija prometnice Štefanije Ravnić i raskrižja s državnom cestom DC64

U tijeku je zahvat rekonstrukcije prometnice Štefanije Ravnić i raskrižja: državne ceste DC64, Ulice Štefanije Ravnić i Ulice Frana Novljana u Pazinu naročito iz razloga što današnji spoj ulica Frana Novljana i Štefanije Ravnić s ulicom 43. istarske divizije nije dobro izveden te skretanje s ulice 43. istarske divizije u ulicu Štefanije Ravnić  predstavlja mjesto potencijalno opasno za nastanak prometnih nesreća. Saznajte više »

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika

Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 26. listopada 2020. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarske jedinice:

  1. “DRAGUĆ – NOVAKI PAZINSKI“ (Programom su obuhvaćene katastarske općine Draguć, Grimalda, Kršikla, Butoniga, Previž, Cerovlje, Novaki Pazinski, Zarečje),
  2. “TINJAN – ZABREŽANI“ (Programom su obuhvaćene katastarske općine Muntrilj, Tinjan, Kringa, Zabrežani, Sveti Petar u Šumi.) i 
  3. “LINDAR – GRAČIŠĆE“ (Programom su obuhvaćene katastarske općine Lindar, Gračišće, Škopljak).

Saznajte više »