Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna arhiva za siječanj, 2019

Mjesečna arhiva za siječanj, 2019

Do 15. veljače 2019. rok za prijavu udrugama za financiranje rada

Jučer ( 21.1.2019.) u Društvenom centru Veli Jože u Pazinu.održana je radionica za potencijalne prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pazina u 2019. godini.

Natječaj je prezentirala Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti,  te je u svom izlaganju prošla kroz elemente koje natječaj sadrži te istaknula one na koje treba posebno obratiti pozornost kako bi prijava bila prihvatljiva. Natječaj je objavljen 15. siječnja 2019. godine i traje zaključno s 15. veljače 2019. Za ovaj natječaj u Proračunu Grada Pazina za 2019. godinu planirano je 580.000,00 kuna.

Saznajte više »

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14.), članaka 8. i 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/14.) te članaka 22. i 31.a Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina. Poziv i dokumentacija za prijavu nalaze se niže.

Saznajte više »

Poziv na prezentaciju javnih natječaja Grada Pazina za organizacije civilnog društva

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro na radionicu i prezentaciju Javnih natječaja za organizacije civilnog društva od interesa za opće koje će objaviti Grad Pazin u 2019. godini, Ured za udruge Vlade RH (Prostori sudjelovanja) te Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva.

 Radionica će se održati u Društvenom centru Veli Jože Pazin, u ponedjeljak, 21. siječnja 2019. godine od 17 do 18:30 sati. Molimo da Vaše sudjelovanje potvrdite na adresu e-pošte: [email protected] .

 

Obavijest o objavi Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro u 2019. godini

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 17/09, 04/13, 23/14 i 01/18), članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli nekretnina/ prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (dalje u tekstu: Pravilnik) („Službene novine Grada Pazina“, broj 48/16.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/ prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro KLASA: 372-01/19-01/02, URBROJ: 2163/01-01-01-19-2  od  14. siječnja 2019. godine, Gradonačelnik Grada Pazina raspisuje Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro u 2019. godini

Tekst javnog natječaja sa cjelokupnom dokumentacijom dostupan je na službenim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr

Rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj je 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: [email protected], i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Javnog natječaja.

 

                                                                                           Pročelnica

                                                                                                Nevija Srdoč

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2019. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 15. veljače 2019. godine.

Saznajte više »

Obavijest o objavi Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini

Na temelju članka 18. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 1/2016.), gradonačelnik Grada Pazina donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini KLASA: 400-06/19-01/02, URBROJ 2163/01-01-01-19-2 od 04. siječnja 2019. godine.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini raspisan je 15. siječnja 2019. godine.

 

                Tekst javnog natječaja sa cjelokupnom dokumentacijom dostupan je na službenim stranicama Grada Pazina www.pazin.hr

Rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj je zaključno do 15. veljače 2019. godine.

                Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: [email protected], i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a najkasnije 7 dana prije isteka ovog Natječaja.

Grad Pazin će za potencijalne prijavitelje održati pripremnu radionicu za izradu prijava programa/projekata/manifestacija i to najkasnije 15 dana prije isteka ovog Natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Grad Pazin ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

 

Pročelnica

               Nevija Srdoč

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike