Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Mjesečna arhiva za listopad, 2017

Mjesečna arhiva za listopad, 2017

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 8. studenog 2017. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

Položen vijenac u povodu blagdana Svih Svetih

U povodu blagdana Svih Svetih i Dana mrtvih delegacija Grada Pazina predvođena gradonačelnikom Renatom Krulčićem zajedno sa predstavnicima antifašista, Ureda za obranu, Policije i političkih stranaka položili su vijenac uz Glavni križ na pazinskom groblju “Moj mir”.

Saznajte više »

Osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite

Slikovni rezultat za civilna zaštitaU organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda Pazin i Grada Pazina, 26. listopada 2017. godine provedeno je  osposobljavanje novih članova Stožera civilne zaštite Grada Pazina, te Stožera civilne zaštite Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u šumi, Tinjan i Lanišće. Saznajte više »

Završen nogostup od raskrižja Rogovići do naselja Stari Pazin

Sredinom proteklog tjedna Povjerenstvo za interni tehnički pregled izvršilo je nadzor i pregled izvedenih radova čime je i službeno završena izgradnja i uređenje nogostupa na državnim cestama DC48 i DC64 od raskrižja Rogovići do naselja Stari Pazin. Pored radova iskopa, postavljanja rubnjaka, pripreme podloge i asfaltiranja, u dužini od 920 metara ove nove pješačke komunikacije postavljena je rasvjeta te horizontalna i vertikalna  signalizacija. Time je na vrlo prometnoj dionici ceste koja spaja Istarski ipsilon s Pazinom i Porečom uspostavljena veća sigurnost prometa, pogotovo za pješake koji uz ovu cestu svakodnevno prolaze. Saznajte više »

Prijedlog Rang liste prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničke stipendije u šk. g. 2017/2018.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 26/17.), a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske godine 2017/2018., KLASA: KLASA: 602-01/17-01/14, URBROJ: 2163/01-01-01-17-6 od 28. kolovoza 2017. godine, Komisija za stipendiranje na svojoj sjednici od 27. listopada 2017. godine utvrđuje Prijedlog Rang liste prijavljenih na Natječaj za dodjelu učeničke stipendije u šk. g. 2017/2018.
Privremena Rang lista učenika stipendista 2017-18.pdf

Završena II. faza sanacije zvonika crkve Sv. Nikole u Pazinu

U srpnju 2017. započeli su radovi na II. fazi građevinske sanacije zvonika crkve sv. Nikole u Pazinu, na osnovi Ugovora s Ministarstvom kulture, kojim je Gradu Pazinu za izvršenje programa odobren iznos od 100.000,00 kuna. Radovi su obuhvatili izradu skele od lođe do početka piramide zvonika. Skela se koristi za pristup piramidi zvonika kako bi se izradio prijedlog sanacije, uvidom u postojeće stanje piramide. Izrađene su i građevinske sonde za potrebe izrade tehničke dokumentacije. Uz to, ispitana je i ispravnost gromobrana. Saznajte više »

Svečanim prijemom obilježen Dan dobrovoljnih davatelja krvi

25. listopada obilježava se Dan dobrovoljnih davatelja krvi, tim povodom gradonačelnik Renato Krulčić zajedno sa Gradskim društvom Crvenog križa Pazin priredio je prijem za dobrovoljne davatelje krvi koji su u 2017. godini krv dali po jubilarni 75., 50. ili 35. put, čime su doprinijeli spašavanju života i promicanju moralnih i društvenih vrijednosti.

Saznajte više »

GREEN TALKS program u Pazinu: “Bolje zgrade za ljude” namijenjen arhitektima i inženjerima građevine

U sklopu provedbe edukativnih aktivnosti u području zelene gradnje, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, čiji je član i Grad Pazin, organizira mini simpozij “Green talks” namijenjen prvenstveno arhitektima i inženjerima građevine, ali i ostaloj zainteresiranoj javnosti.

Program će se održati 16. studenog 2017. u vijećnici Grada Pazina s početkom u 13 sati, a sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu prijavu ovdje.

Glavna tema mini simpozija je OBNOVIMO HRVATSKU „Bolje zgrade za ljude“. Saznajte više »

Obavijest i upute o prethodnoj provjeri znanja kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši referent za komunalnu infrastrukturu

OBAVIJEST I UPUTE

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA KANDIDATA 

prijavljenih na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto:

Viši referent za komunalnu infrastrukturu, objavljen na oglasnim pločama i web stranicama Grada Pazina i HZZ dana  12. listopada  2017. godine

 

Za kandidate prijavljene na Oglas za prijam u službu koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.

Prethodna provjera znanja kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

I. Područje testiranja:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00, 129/00., 59/01., 26/03. 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14., 36/15.),

2. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 82/14.).

II. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:        

Testiranje kandidata održat će se u ponedjeljak, 30. listopada 2017. godine, s početkom u 9:00 sati  u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.

III. Pravila testiranja:

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.

Izrazi koji se koriste u ovoj Obavijesti uporabljeni su neutralno i odnose se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

 

KLASA: 112-01/17-01/21

URBROJ: 2163/01-07-13-17-5

Pazin, 23. listopada 2017.

 

             GRAD PAZIN

Upravni odjel za komunalni sustav,

  prostorno uređenje i graditeljstvo

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.