Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna arhiva za srpanj, 2017

Mjesečna arhiva za srpanj, 2017

Brošura o zaštiti osobnih podataka za mala poduzeća

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je od strane Europske komisije kratku i slikovitu brošuru o zaštiti podataka pod nazivom „Zaštita podataka – Bolja pravila za mala poduzeća“ koja na pregledan i slikovit način daje brojna, prijeko potrebna pojašnjenja o zaštiti podataka, te je Grad Pazin od strane Udruge gradova zamoljen da istu dostavi malim poduzećima na svojem području.

BROŠURA – Zaštita podataka – poduzeća.pdf

P O Z I V Kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Pazina

KLASA: 112-01/17-01/12

URBROJ: 2163/01-07-13-17-7

Pazin, 05. srpnja 2017.

 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

P O Z I V

 

Kandidatima koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Pazina.Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Pazina KLASA: 112-01/17-01/12, URBROJ: 2163/01-01-01-17-2 koji je objavljen na oglasnim pločama i web stranicama HZZ i Grada Pazina dana 19. lipnja 2017. godine, da u ponedjeljak, 10. lipnja 2017. godine u 9 sati pristupe intervjuu.

Intervju će se održati u Maloj vijećnici Grada Pazina.

 

 

 

                                                                         Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

Grad Pazin ponovno među proračunski najtransparentnijim lokalnim jedinicama

Prema najnovijim rezultatima istraživanja transparentnosti proračuna koje je objavio Institut za javne financije 4. srpnja, Grad Pazin se i ove godine nalazi među najtransparentnijim lokalnim jedinicama.

Institut je proveo analizu među svim županijama, gradovima i općinama (njih 576), a zahvaljujući javnoj i transparentnoj objavi svih proračunskih dokumenata, Gradu Pazinu je uručeno priznanje za transparentnost proračuna i to s najvišom mogućom ocjenom.

Saznajte više »

Doživite drukčije ljeto u Pazinu!

Svi oni koji nisu ljubitelji ljetnih turističkih gužvi, u Pazinu mogu pronaći osvježenje uz zanimljive festivale i druga kulturna i zabavna događanja koja se odvijaju tijekom srpnja i kolovoza. Grad Pazin je uz potporu Turističke zajednice središnje Istre okupio sve programe pod zajedničkim nazivom “Doživi drukčije ljeto” i objavio dvojezični letak namijenjen stanovnicima i posjetiteljima.

Saznajte više »

Izvješće Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o ispitivanju vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok

Ispitivanja vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok vrši se dinamikom uzimanja uzoraka svakih 15 dana. Ispitivani pokazatelji uzoraka ocjenjuju se prema Uredbi o kakvoći voda za kupanje („Narodne novine“ br. 51/14).
Prema zadnjim dobivenim rezultatima, voda za kupanje na Zarečkom krovu je izvrsna. Izvješće o ispitivanju vode od 30.06.2017. možete pogledati ovdje2.pdf