Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna arhiva za srpanj, 2017

Mjesečna arhiva za srpanj, 2017

Društvo “Naša djeca” Pazin aktivno i na međunarodnom planu

Društvo „Naša djeca“ Pazin djeluje i u toplim ljetnim danima kroz razne aktivnosti za djecu i mlade. Od 3. do 14.7.2017. održana je „Škola plivanja“ u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Pazin gdje je DND Pazin kao partner na projektu osigurao marendu za sudionike, dok je u petak 21.7. održana radionica za djecu u sklopu Trad in etno festivala-„Izrada tepiha za vile na malim tkalačkim stanovima“.

Saznajte više »

Postavljeni ogradni stupići na ulazu u ulicu Franine i Jurine

S ciljem da se osigura sigurno kretanje pješaka u dijelu zaštićene starogradske jezgre, na ulazu u pješačku zonu u ulici Franine i Jurine u Pazinu postavljeni su ogradni stupići. Postavljanjem prometnih barijera nastoji se također omogućiti da se cjelokupna aktivnost na tom lokalitetu nesmetano odvija. Destimuliranje, odnosno potpuna zabrana pristupa motornim vozilom pješačkoj zoni ne odnosi se na interventna vozila te na stanare i korisnike poslovnih prostora u navedenoj ulici. Interventne službe su obaviještene te su im dati ključevi stupića da ih mogu maknuti u slučaju potrebe. Stanari i korisnici poslovnih prostora prema potrebi se mogu obratiti komunalnom poduzeću Usluga d.o.o. i podignuti ključ, uz obavezu da isti vrate kada obave planirane radove.  

Javni poziv za predlaganje kandidata i kandidatkinja za članove i članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15.), Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata i kandidatkinja za članove i članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina
Saznajte više »

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste oznake NC500971 (Ježenj – Ciburi) u k.o. Zabrežani (za zemljišnu knjigu k.o. Pazin) i u k.o. Tinjan

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 8. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/13. i 17/15.) i Zaključka („Službene novine Grada Pazina“ broj 27/17.) Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina objavljuje

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja

nerazvrstane ceste oznake NC500971 (Ježenj – Ciburi)

u k.o. Zabrežani (za zemljišnu knjigu k.o. Pazin) i u k.o. Tinjan

 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta oznake NC500971 (Ježenj – Ciburi) o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste u k.o. Zabrežani (za zemljišnu knjigu k.o. Pazin) i u k.o. Tinjan.

Opis dionice: nerazvrstana cesta oznake NC500971 (Ježenj – Ciburi) – postojeća nerazvrstana cesta koja se proteže od raskrižja s željezničkom prugom u naselju Ciburi, odnosno od spoja s nerazvrstanom cestom oznake NC500970 (Ciburi – Rogovići) i vodi do naselja  Mali Ježenj, odnosno do spoja s cestom NPC24 (Tinjan – Mali Ježenj).

Datum započinjanja radova: 31. srpnja 2017. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Milorad Milanović, ing.geod.(broj ovlaštenja Geo 909) društva Geo Delo d.o.o. iz Pazina, sa sjedištem na adresi Muntriljska 7c, 52 000 Pazin.

Grad Pazin započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 25. kolovoza 2017. godine, u vremenu od 08.00 – 14.00 sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo  Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin soba broj 34.

 

 

                                                 Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje i graditeljstvo

                                                                                            

Izvješće Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o ispitivanju vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok

Ispitivanja vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok vrši se dinamikom uzimanja uzoraka svakih 15 dana. Ispitivani pokazatelji uzoraka ocjenjuju se prema Uredbi o kakvoći voda za kupanje („Narodne novine“ br. 51/14).
Prema zadnjim dobivenim rezultatima, voda za kupanje na Zarečkom krovu je izvrsna. Izvješće o ispitivanju vode od 28.07.2017. možete pogledati  ovdje 4.pdf

Sastalo se Koordinacijsko vijeće za praćenje izrade i provedbe Plana upravljanja starom Gradskom jezgrom

U srijedu 26. srpnja prvi sastanak održalo je Koordinacijsko vijeće za praćenje izrade i provedbe Plana upravljanja starom gradskom jezgrom koje je osnovano kao savjetodavno tijelo s ciljem sudjelovanja u svim fazama postupka izrade Plana te praćenja provedbe istog. Koordinacijsko vijeće prati provedbu Plana i napredak u ostvarenju njegovih ciljeva pa će se tako i nakon usvajanja Plana upravljanja sastajati jednom godišnje. Koordinacijsko vijeće za praćenje izrade i provedbe Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu sastoji se od 14 članova iz javnog sektora (predstavnici Grada Pazina i ustanova), civilnog sektora, privatnog sektora i turističkog sektora, te predstavnika nadležnog konzervatorskog odjela.   Saznajte više »