Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna arhiva za travanj, 2016

Mjesečna arhiva za travanj, 2016

Posjet bujskih školaraca Gradu Pazinu

1 Jučer (28.04.2016.) učenici nižih razreda osnovne škole „Mate Balota“  iz Buja posjetili su Pazin. Svoj posjet započeli su u zgradi pazinske gradske uprave, gdje je održan prigodni susret s gradonačelnikom Renatom Krulčićem. Gradonačelnik je u kratkom predavanju na djeci prihvatljiv način predstavio rad i organizaciju gradske uprave, upoznao ih je sa prošlošću, sadašnjošću i budućnošću Grada Pazina, predstavio je rad svih odgojno – obrazovnih institucija u gradu, te se je osvrnuo na ostvarene, trenutne i buduće projekte – među kojima je istaknuo djeci zanimljiv Projekt Inspirit fantasy park. Među brojnim programima koje vodi Grad Pazin izdvojio je Dane Julesa Vernea, Dane meda, Istrakon, Trad IN Etno, Sedam dana stvaranja itd. Nakon gradonačelnikove prezentacije djeca su mu uručila prigodan poklon. Saznajte više »

Upisi u Dječji vrtić Olga Ban Pazin

Na 12. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. travnja 2016. donesena je  Odluka o raspisivanju upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 2016./2017. godinu.
Prijave za upis djece zaprimat će se 16., 17. i 18. svibnja 2016. Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena 15. lipnja 2016.

Oglas za upis djece u Matični vrtić Pazin za pedagošku_2016./2017. godinu

Oglas za upis djece u Područne vrtiće za pedagošku 2016./2017. godinu

Prijavu za upis djeteta u Vrtić i inicijalni upitnik možete preuzeti u Vrtiću ili na stranicama dječjeg vrtića.

Obavijest i upute o prethodnoj provjeri znanja kandidata prijavljenih na Javni natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za vođenje projekata i pravne poslove

OBAVIJEST I UPUTE
O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA KANDIDATA

prijavljenih na Javni natječaj za radno mjesto: Viši stručni suradnik za vođenje projekata i pravne poslove, objavljen u Narodnim novinama broj 36/16 i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Pazin i Grada Pazina dana 20. travnja 2016. godine

Za kandidate prijavljene na Natječaj za prijam u službu koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Natječaj.
Prethodna provjera znanja kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.
Intervju se provodi istoga dana kada i pisano testiranje samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu.

I. Područje testiranja:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11),
3. Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12),
4. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13 i 23/14),
5. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/09 i 29/11),
6. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine broj 92/14),
7. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru europskoga socijalnog fonda (Narodne novine broj 149/14),
8. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine broj 143/14),
9. Europski strukturni i investicijski fondovi, i Programi Unije (http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi).

II. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja:
Testiranje kandidata održat će se u četvrtak, 05. svibnja 2016. godine s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.

III. Pravila testiranja:
1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
2. Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
kandidata.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat testiranja neće se priznati niti ocjenjivati.
Izrazi koji se koriste u ovoj Obavijesti uporabljeni su neutralno i odnose se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

KLASA:112-01/16-01/06
URBROJ: 2163/01-04-01-16-12
Pazin, 28. travnja 2016.

GRAD PAZIN

Ured Grada

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 5. svibnja 2016. godine,  u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.
Saznajte više »

Projekt ”Živim život bez nasilja”

_DSC0796Partnerstvom Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta s organizacijama civilnog društva, umjetnicima te javnim osobama koji promiču odgovorno ponašanje već se šestu godinu provodi nacionalni preventivni projekt „Živim život bez nasilja“ u cijeloj Hrvatskoj. Cilj je projekta prevencija nasilja, kako vršnjačkog tako i obiteljskog u svakom obliku. Saznajte više »

Raspisan Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2016. godini

Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2016. godini. Njime se poziva udruge koje su usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

Za financiranje projekata lokalnih volonterskih centara osigurano je 1.850.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni  150.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 27. svibnja 2016. godine.  Saznajte više »

EKO AKCIJA OD „KROVA DO KROVA“

Građanska inicijativa “Naš Potok” u suradnji s Turističkom zajednicom Središnje Istre, organizira eko akciju “Od Krova do Krova” u subotu 30.4.2016. Mjesto okupljanja je Zarečki krov u 9:00 sati, a plan je da se obuhvati cijeli taj pojas, kako i ime akcije govori, od Zarečkog do Pazinskog krova. Planirane aktivnosti su: košnja i uređenje pješačke staze skupljanje smeća te ronjenje radi provjere stanja jezera u Zarečkom Krovu zbog veće sigurnosti kupača i skakača. Dio staze je već očišćen od strane Planinarskog društva Pazinka prije desetak dana, a obzirom da je u akcijama ranijih godina čitavo područje očišćeno od divljih deponija, ove godine je naglasak akcije na košnji, pa organizatori pozivaju svih koji mogu doći na akciju s vlastitim trimerom, da se jave prethodno u TZ radi koordinacije oko goriva, flaksa i slično.

Saznajte više »

Ministarstvo turizma – Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“

mint_0Ministarstvo turizma Republike Hrvatske je danas, 27. travnja 2016. godine, objavilo Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, kroz ciljanu potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija i sl., namijenjenim produljenju sezone, očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva. Saznajte više »

Nadopuna! Javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2016. godini

Grad Pazin  je 29. ožujka 2016. objavio Javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2016. godini. Rok za prijavu ističe 28.4.2016.godine a prijaviti se mogu organizacije civilnog društva.

Objavljenu natječajnu dokumentaciju pri prijavi potrebno je nadopuniti dokazom da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom (Obrazac izjave):

Obrazac Izjave o nekažnjavanju_Dan Grada 2016.docx

Preostala Natječajna dokumentacija objavljena je OVDJE.