Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Mjesečna arhiva za veljača, 2016

Mjesečna arhiva za veljača, 2016

Tjedan psihologije u Pazinu i Istri

download

Društvo psihologa Istre obilježava 9. Tjedan psihologije u Hrvatskoj od 15. do 21. veljače u više gradova i mjesta Istarske županije.
Budući da je osnovano 1953., Hrvatsko psihološko društvo 20. veljače slavi 63. rođendan. Tijekom Tjedna psihologije zajedno s regionalnim društvima psihologa Hrvatsko psihološko društvo prikazuje široke i različite mogućnosti kojima psiholozi i psihologinje mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete življenja pojedinca i zajednice.

Saznajte više »

Održana konferencija za medije

DSC_1347Pazin, 11. veljače 2016. – Danas je u velikoj vijećnici Grada Pazina, gradonačelnik Renato Krulčić održao redovnu konferenciju za medije na kojoj je iznio presjek aktivnosti koje su u tijeku na području Grada Pazina.

Gradonačelnik je započeo konferenciju predstavljanjem nove knjižice Proračun u malom koja je izdana s ciljem da se građanima približi proračun Grada Pazina, odnosno da im se na jasan i sažet način osigura uvid u prikupljanje i trošenje proračunskog novca. Kroz knjižicu se između ostalog građani mogu upoznati s procesom donošenja proračuna te sa svim projektima i aktivnostima koji se namjeravaju provoditi ove godine.

Saznajte više »

Obilježen Dan bolesnika u Pazinu

Istarski domovi zdravlja - Ispostava PazinU povodu obilježavanja Dana bolesnika, 11. veljače Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić posjetio je Istarske domove zdravlja – Ispostavu Pazin gdje se sastao sa ravnateljem Istarskih domova zdravlja Antom Ivančićem, dr. med., voditeljicom Ispostave Pazin  Marinom Lovrinić te suradnicima.  Saznajte više »

Dobar odaziv pazinskih udruga na radionici ispunjavanja prijava na javni natječaj za financiranje njihovog rada

foto3

Na jučerašnjoj (10. veljače 2016.) radionici za izradu prijava programa, projekata ili manifestacija koja se je održala u Društvenom centru Veli Jože u Pazinu pazinske su udruge iskazale prilično velik interes. Odazvalo se je oko 25 aktivista iz različitih područja djelovanja – socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja, kulture, prirode i ostalih zainteresiranih.

Saznajte više »

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Oglas za radno mjesto Referent za uredsko poslovanje u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, objavljenom na oglasnoj ploči Grada Pazina dana 01. veljače 2016. godine

Za kandidate prijavljene na Oglas za radno mjesto Referent za uredsko poslovanje koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa i intervjua. Na pisanoj provjeri znanja kandidat može ostvariti do 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testu (5 bodova).

 

Područje testiranja:

  1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.)
  2. Statut Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.)

Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
    2. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, uslijedit će provjera znanja putem pisanog testa.
  2. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje kandidata održati će se u srijedu, 17. veljače 2016. godine s početkom u 09,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.

Kandidati koji zadovolje na pisanom testu bit će pozvani na intervju.

 

                                                                                     Upravni odjel za samoupravu, upravu

                                                                                                  i društvene djelatnosti

 

KLASA: 112-01/16-01/11

URBROJ: 2163/01-05-01-16-23

Pazin, 10. veljače 2016. godine

Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina

Temeljem članka 9. stavka 3. Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina broj 23/14), Komisija za izbor i imenovanja u sastavu: 1. VALTER ŽGRABLIĆ, predsjednik, 2. MATE JURIĆ, član, 3. VIKTOR LAKOSELJAC, član, razmatrala je prispjele prijedloge za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina i nakon što je utvrdila da su prispjeli prijedlozi predlagatelja pravovaljani prihvatila je i utvrdila Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina i izradila Glasački listić za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina.

Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.