Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna arhiva za srpanj, 2015

Mjesečna arhiva za srpanj, 2015

Upitnik o cukerančićima

Istarski cukerančićLAG “Središnja Istra” zajedno s Gradom Pazinom, Udruženjem obrtnika Pazin i slastičarima s područja grada Pazina pokreće inicijativu zaštite cukerančića kako bi se tradicija izrade te slastice očuvala od zaborava. Postupak zaštite obuhvaća i istraživanje o povijesti i tradiciji izrade cukerančića. Iz toga razloga LAG “Središnja Istra” provodi anketu koju svatko može pronaći i ispuniti na sljedećem linku: http://goo.gl/forms/5k3v2iDQxM

 

Radi se na Informatoru -Senior Star

Jedan od zadataka u realizaciji projekta Senior Star je izrada Informatora u tiraži od  4.400 komada koji bi se distribuiralli širom Pazinštine kroz podružnice Gradske udruge umirovljenika Pazina. Ovih se dana intenzivno počelo raditi na tom zadatku za što je u proračunu projekta planirano 17.600 kuna.

Saznajte više »

Srpanjski gost Kuće za pisce – Hiže od besid, Ermis Lafazanovski predstavio svoj rad

Makedonski Ermis Lafazanofskipisac Ermis Lafazanovski u srijedu se predstavio publici u pazinskoj Kući za pisce – Hiži od besid. Kazao je kako je oduvijek htio  biti romanopisac, ali svoj je književni rad započeo kratkim pričama ili kako ih je on nazvao – počecima romana. Ipak, njegova želja o tome
da postane romanopisac ostvarila se te on danas iza sebe ima romane „Plemić“ (1997.), „Opisivač“ (2001.), „Roman o oružju“ (2003.),  „Hrapeško“ (2006.), „Nedjelja“ (2009.), te roman „Istorija ljudi koji su umrli od straha“ (2013.). Od ovih romana na hrvatski preveden je Saznajte više »

Obavijest o održavanju javne rasprave u postupku izrade UPU Ježenj

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina, KLASA: 350-02/14-01/07, URBROJ: 2163/01-01-01-15-36 od 7. srpnja 2015. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske zone Ježenj

 

  1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske zone Ježenj utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 7. srpnja 2015. godine.

 

  1. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 21. srpnja do 20. kolovoza 2015. godine.

 

  1. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske zone Ježenj bit će izložen na javni uvid u holu Spomen doma u Pazinu, svaki dan osim nedjelje, u vremenu od 8:00 do 20:00 sati.

 

  1. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske zone Ježenj održat će se 19. kolovoza 2015. godine s početkom u 16:00 sati u dvorani Istra Spomen doma u Pazinu.

 

  1. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno s 20. kolovoza 2015. godine.

 

  1. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju je sljedeći:
  • nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
  • građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izloženog na javnom uvidu, postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, davati primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućivati nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin – u protivnome se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

 

KLASA: 350-02/14-01/07

URBROJ: 2163/01-07-03-15-38

Pazin, 8. srpnja 2015.

Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

1_Koristenje i namjena povrsina.pdf

2A_Promet.pdf

2B_Energetski sustav.pdf

2C_Vodnogospodarski sustav.pdf

3_Uvjeti koristenja.pdf

4_Nacin i uvjeti gradnje.pdf

UPU_Jezenj_obrazlozenje.pdf

UPU_Jezenj_odredbe-PP.pdf

UPU_Jezenj_sazetak_za_javnost-PP.pdf

Ljetno izdanje Pazina na dlanu

Pazin na dlanu ljeto 2015Grad Pazin i Turistička zajednica Središnje Istre izdali su u suradnji ljetno izdanje Pazina na dlanu. Ljetni informativni letak objavljen je na hrvatskom i engleskom jeziku a sadrži popis turistički interesantnih događaja koji će se odvijati u Pazinu tijekom srpnja i kolovoza.

Letak je tiskan u 2000 primjeraka a osim u turističkom uredu možete ga pronaći u ugostiteljskim objektima.

Letak u pdf formatu možete skinuti ovdje: Pazin na dlanu 

Saznajte više »

U petak u Pazinu besplatan koncert Ars Musica Orchestra iz Belgije

Ars Musica Orchestra plakatOrkestar alternativne muzičke škole iz grada Zelzate u Belgiji „Ars Musica Orchestra“ u petak gostuje u Pazinu kada priređuje besplatan koncert za građanstvo. Koncert će se održati na platou ispred Pazinskog kaštela 10. srpnja u 19:00 sati u organizaciji Agencije Guidina iz Brtonigle koja organizira njihov boravak i koncerte u Istri, te Turističke zajednice Središnje Istre i Grada Pazina.

Saznajte više »

Sufinancira se energetska obnova postojećih obiteljskih kuća s područja Grada Pazina

Presica, 07.07.2015.Pazin, 07.07.2015. – na redovnoj mjesečnoj konferenciji gradonačelnik Renato Krulčić pozvao je građane da se i ove godine uključe u proces donošenja gradskog proračuna za 2016. godinu, na način da svoje prijedloge komunalnih akcija za koje smatraju da bi trebale biti uvrštene u proračun za 2016. godinu dostave najkasnije do 31.07.2015.

Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike