Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Mjesečna arhiva za lipanj, 2015

Mjesečna arhiva za lipanj, 2015

Brže i efikasnije do poljoprivrednog zemljišta na području Istarske županije

DSC_0663Današnjim potpisivanjem ugovora između Agencije za poljoprivredno zemljište i Grada Pazina, ostvareni su uvjeti za otvaranje podružnice Agencije u Pazinu. Podružnica će pokrivati područje Istarske i Primorsko-goranske županije i u okviru svojih zakonskih ovlasti usmjeriti svoje djelovanje na stavljanje u funkciju što veće površine državnog poljoprivrednog zemljišta.

Saznajte više »

Polaganje vijenca povodom Dana antifašističke borbe

Park naraodnog ustankaPovodom 22. lipnja – Dana antifašističke borbe,  koji se u Republici Hrvatskoj slavi kao državni praznik, delegacija Grada Pazina zajedno sa predstavnicima udruga, političkih stranaka, obrane, policije i drugih javnih institucija položila je vijenac na spomenik u Parku narodnog ustanka.

Saznajte više »

Posljednji dan osnovaca rezerviran za prijem gradonačelnika i izlet

foto1

Iako je jedna od najvećih škola u Republici Hrvatskoj, Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin može se pohvaliti s velikim brojem uspješnih učenika od kojih se brojni uspijevaju plasirati na državno natjecanje. Za njih se tradicionalno posljednjeg dana nastave, 16. lipnja 2015. godine, Plavoj dvorani Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile organizira prijem Gradonačelnik Grada Pazina Renata Krulčića i načelnika općina Pazinštine.
Saznajte više »

Obavijest o održavanju javne rasprave u postupku izrade PPUGP i DPU Centar II

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina, KLASA: 350-02/14-01/06, URBROJ: 2163/01-01-01-15-35 od 15. lipnja 2015. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina i

o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar II, Pazin

 

1. Prijedloge III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina i II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar II, Pazin utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 12. lipnja 2015. godine.

2. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 24. lipnja do 3. srpnja 2015. godine.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlozi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina i II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar II, Pazin biti će izloženi na javni uvid u holu Spomen doma u Pazinu, svaki dan osim nedjelje, u vremenu od 8:00 do 20:00 sati.

4. Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina i II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar II, Pazin održat će se 29. lipnja 2015. godine s početkom u 16:00 sati u dvorani Istra Spomen doma u Pazinu.

5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog izmjena i dopuna planova mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, zaključno s 3. srpnja 2015. godine.

6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju je slijedeći:

  • nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga izmjena i dopuna plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
  • građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog izmjena i dopuna plana izloženog na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin – u protivnome se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/ 635-089.

Prijedlog za javnu raspravu Prostornog plana uređenja Grada Pazina:

1_Koristenje i namjena povrsina_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

2a_Prometna mreza_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

2c_Elektroenergetska i plinovodna mreza_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

2d_Vodnogospodarski sustav_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

2e_Odvodnja otpadnih voda, odlaganje otpada_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

3a_Podrucja posebnih uvjeta koristenja_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

4.01_Gradevinska podrucja naselja_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

4.02_Gradevinska podrucja naselja_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

4.03_Gradevinska podrucja naselja_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

4.04_Gradevinska podrucja naselja_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

4.05_Gradevinska podrucja naselja_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

4.06_Gradevinska podrucja naselja_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

4.07_Gradevinska podrucja naselja_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

4.08_Gradevinska podrucja naselja_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

4.09_Gradevinska podrucja naselja_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

4.10_Gradevinska podrucja naselja_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

4.11_Gradevinska podrucja naselja_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

4.12_Gradevinska podrucja naselja_PPUG Pazina_III ID_PP.pdf

PPUG PAZIN_III ID_PP 062015 Odredbe za provodenje.pdf

PPUG PAZIN_III ID_PP 062015 prilozi.pdf

Prijedlog za javnu raspravu Detaljnog plana uređenja Centar II:

II ID Centar II_KARTE PP-1_namjena.pdf

II ID Centar II_KARTE PP-2a_promet.pdf

II ID Centar II_KARTE PP-2b_tk.pdf

II ID Centar II_KARTE PP-2c_elektra.pdf

II ID Centar II_KARTE PP-2d_voda.pdf

II ID Centar II_KARTE PP-2e_odvodnja.pdf

II ID Centar II_KARTE PP-3a_parcelacija.pdf

II ID Centar II_KARTE PP-3b_uvjeti.pdf

II ID Centar II_TEKST PP.pdf