Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Mjesečna arhiva za lipanj, 2013

Mjesečna arhiva za lipanj, 2013

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12) i Odluke o ovlaštenju ministra uprave KLASA: 023-01/13-01/24, URBROJ: 515-02-02-01/1-13-32 od 29. svibnja 2013. godine

S A Z I V A M

prvu, konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina u petak 21. lipnja 2013. god. u 19,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10

Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.