Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Godišnja arhiva za 2009

Godišnja arhiva za 2009

Novčana pomoć nezaposlenim osobama

U skladu s Mjerama za poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2009. godini Gradsko poglavarstvo Grada Pazina na sjednici održanoj 11. svibnja 2009. godine donijelo je Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje novčane pomoći nezaposlenim osobama.
Saznajte više »

Mjere iz oblasti socijalne skrbi u Gradu Pazinu u 2009. godini

I.
Donose se Mjere za dodjelu pomoći iz oblasti socijalne skrbi u Gradu Pazinu u 2009. godini (dalje: Mjere) kao paket antirecesijskih mjera za pomoć socijalno i zdravstveno ugroženim osobama i obiteljima, te druge pomoći.
Područje socijalne skrbi je od posebnog interesa za Grad Pazin. Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina« broj 19/05.) utvrđeni su korisnici socijalne skrbi, prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Grad Pazin, a uređeni su uvjeti, način i postupak za ostvarivanje tih prava. Gradsko vijeće Grada Pazina je na svojoj sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine donijelo Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2009. godinu temeljem kojeg se financiraju socijalno-zdravstveni programi, ustanove i udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi, te dodjeljuju pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama i obiteljima i drugo.

Saznajte više »

MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA U 2009. GODINI

Gradsko poglavarstvo Grada Pazina na sjednici održanoj 09. ožujka 2009. godine donijelo je

MJERE  ZA POTICANJE
GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA U 2009. GODINI

I.
Donose se Mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2009. godini (dalje: Mjere) kao paket kratkoročnih antirecesijskih mjera za pazinsko gospodarstvo kako bi se, bar djelomično osiguralo pozitivno okruženje za poduzetničke i druge inicijative na području Grada Pazina.
Mjerama se osiguraju: 1) povoljniji uvjeti kreditiranja, 2) porezne i druge olakšice, 3) poticanje lokalnih brendove, zatim 4) potpore osobama koje će zbog krize u ovoj godini ostati bez posla, a prema potrebi i druge mjere u skladu s zaključkom Poglavarstva, odnosno Gradonačelnika Grada Pazina.

Saznajte više »

Grad Pazin u suradnji sa tvrtkom Coin d.o.o. započeo izradu Strategije razvoja Grada Pazina

StrategijaGrad Pazin, kao sjedište Istarske županije, prepoznao je potrebu za sustavnim pristupom upravljanom razvoju područja. U tom smislu Grad Pazin pristupio je izradi strategije razvoja koja svoje polazište ima u raspoloživim materijalnim, ljudskim i kulturnim resursima područja vodeći istovremeno računa o suvremenim trendovima užeg i šireg okruženja. Nastojeći osigurati kvalitetan pristup izradi strategije angažirana je konzultantska tvrtka Coin d.o.o. iz Pule koja donošenju strategija razvoja pristupa sukladno međunarodno usvojenim smjernicama te na navedenom području već ima iskustva.
Saznajte više »