Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Obavijesti i dokumenti u izradi

U tijeku je izrada sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

– Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone “Ciburi” Pazin (“Službene novine Grada Pazina” broj 59/16.)

– Izrada Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vrh Drazeja temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vrh Drazeja (“Službene novine Grada Pazina” broj 30/16.)

– Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin” temeljem Odluke o  izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin” (“Službene novine Grada Pazina” broj 10/16.)

– Izrada Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog centra Lindar temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog centra Lindar(“Službene novine Grada Pazina” broj 40/14.)

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav,  prostorno uređenja i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, na broj telefona 052/635 089. 

O prijedlogu navedenih planova provest će se javna rasprava. Javna rasprava će biti objavljena u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama resornog Ministarstva i jedinice lokalne samouprave najmanje osam dana prije početka rasprave.

Prijedlozi plana na javnoj raspravi:

  • Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog centra Lindar:

Tekstualni dio.pdf

1 Koristenje i namjena povrsina.pdf

2A Promet.pdf

2B Posta i eki.pdf

2C Vodoopskrba.pdf

3 Uvjeti korištenja, uredenja i zastite povrsina.pdf

4 Nacin i uvjeti gradnje.pdf

  • Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin”

1_Detaljna namjena povrsina-1.pdf

1_Detaljna namjena povrsina-2.pdf

2A_Promet-1.pdf

2A_Promet-2.pdf

2B_Telekomunikacijska mreza-1.pdf

2B_Telekomunikacijska mreza-2.pdf

2C_Elektroopskrba-1.pdf

2C_Elektroopskrba-2.pdf

2D_Vodoopskrba-1.pdf

2D_Vodoopskrba-2.pdf

2E_Odvodnja otpadnih voda-1.pdf

2E_Odvodnja otpadnih voda-2.pdf

3_Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina-1.pdf

3_Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina-2.pdf

4_Uvjeti gradnje-1.pdf

4_Uvjeti gradnje-2.pdf

Stari Pazin. Sazetak za javnost.GR.pdf

Stari Pazin.Obrazloženje.JR..pdf

Stari Pazin.ODREDBE ZA PROVOĐENJE.JR..pdf

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.